Historisk arkiv

Ugland IT Group kjøper Statens Kartverks konkurranserettede virksomhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Salget gjennomføres etter en budrunde hvor budet fra Ugland IT Group er valgt som samlet sett det beste. Kjøpesummen er 11 mill kroner. (02.04.04)

Pressemelding

Dato: 02.04.04

Ugland IT Group kjøper Statens Kartverks konkurranserettede virksomhet

Salget gjennomføres etter en budrunde hvor budet fra Ugland IT Group er valgt som samlet sett det beste. Kjøpesummen er 11 mill kroner.

Statens kartverk arbeider med skarpstilling av sin virksomhet. Når den konkurranserettede virksomheten nå selges, betyr dette at rollen som nasjonalt fagorgan skal tydeliggjøres, og med fokus mot kjerneoppgavene, sier miljøvernminister Børge Brende. Statens kartverk har hittil i sin rolle som statlig forvaltningsorgan hatt både oppgaver som nasjonalt fagorgan og utvikling av verdiøkende produkter for salg. Denne blandingen av forvaltningsrolle og forretningsrolle har vært kritisert av mange aktører i bransjen.

- Ved salget av Kartverkets konkurranserettede oppgaver oppnår vi at Statens kartverk kan rendyrke sin rolle som nasjonalt fagorgan for kart og geodata, sier miljøvernminister Børge Brende.

Typiske produkter som har et kommersielt grunnlag og i dag overtas av Ugland IT Group er turkart, båtsportkart, gjenfinningstjenester, kombinerte tjenester mellom GPS og kartdata og trykkeri.

Ugland IT Group vil lokalisere den nye virksomheten på Ringerike. 25 medarbeidere fra Statens kartverk, som har vært sentrale i arbeidet med de konkurranserettede oppgavene, går over til Ugland IT Group som en virksomhetsoverdragelse.

Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Kurt Ellingsen, Tlf. 22 24 59 24
Adm.dir. Ugland IT Group, Rune Zakariassen, tlf. 67 59 28 12

Til toppen