Uke 26 i Europaparlamentet

Begrensning av allmennhetens tilgang til kjemikalier som kan brukes til å lage hjemmelagde bomber og debatt om reformen av EUs landbrukspolitikk var blant sakene som var oppe i Europaparlamentet 25.-29. juni.

Et lovforslag som vil begrense allmennhetens tilgang til kjemikalier som kan bli brukt til å lage hjemmelagde bomber fikk 27. juni tilslutning av de politiske gruppene i Europaparlamentet. To dager tidligere hadde representanter fra Europaparlamentet og Rådet blitt enige om utkastet til regelverk. Forslaget innebærer at forbruker må ha lisens for å kjøpe slike produkter, selv om det vil være mulig med noen unntak. Saken vil komme opp til votering i komiteen for grunnleggende rettigheter (LIBE) og i plenum i løpet av høsten. Les mer om på Europaparlamentets nettsider.

Reformen av EUs felles jordbrukspolitikk (CAP) ble diskutert da Europaparlamentets landbrukskomité møtte parlamentarikere fra EU-landenes nasjonale parlamenter i Brussel 25. juni. Det var enighet om at EUs landbrukspolitikk må ha et anstendig budsjett for å sikre sunn landbrukspraksis som gir sikker forsyning av høykvalitetsmat til alle. Landbrukskomiteens leder Paolo de Castro understreket at et slikt interparlamentarisk møte hvor alle kan dele sine syn er viktig for den demokratiske legitimiteten til EUs felles jordbrukspolitikk. Les mer her.

Ett år etter lansering har over 5000 interessegrupper registrert seg i Europakommisjonen og Europaparlamentets felles åpenhetsregister. Les mer på Europaparlamentets nettsider.

Til toppen