Uken i Europaparlamentet

Den omstridte ACTA-avtalen dominerte i Europaparlamentet i uken som var. Men også energieffektivisering, det transeuropeiske transportnettverket, mobilpriser og strengere regler for babymelk var blant sakene på parlamentets agenda.

Uken fra 27. februar til 2. mars var komitéuke i Europaparlamentet og en rekke saker og debatter sto på agendaen.

ACTA-avtalen
Den omstridte ACTA-avtalen (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) var en av de sentrale sakene som ble debattert i Europaparlamentet i uken som var. ACTA er en handelsavtale EU og enkelte andre land har inngått for å bekjempe ulovlige kopiproduktur og ”pirateri”. Europaparlamentet må ta stilling til om de vil godkjenne avtalen eller ikke. Komiteen for internasjonal handel, industrikomiteen og petisjonskomiteen hadde ACTA på agendaen, i tillegg ble det 1. mars arrangert en offentlig workshop med eksperter og bloggere. Om lag 2,5 millioner underskrifter mot ACTA ble også levert til leder for petisjonskomiteen 28. februar. Det er komiteen for internasjonal handel som er den ansvarlige komiteen i denne saken. Parlamentarikere fra alle de politiske gruppene i komiteen ønsker å vite mer om ACTA før de anbefaler Parlamentet i sin helhet å godkjenne eller ikke godkjenne avtalen. Les mer her.

Energieffektivisering
Komiteen for industri, energi og forsking i Europaparlamentet stemte 28. februar for et direktivforslag om energieffektivisering der komiteen går inn for at EUs medlemsland skal sette bindende nasjonale mål samt spare energi gjennom konkrete tiltak slik som renovering av offentlige bygg. Alternative tiltak til en pålagt spareordning for energileverandører samt finansieringsordninger, offentlige innkjøp og nasjonale varme- og kjøleplaner inngår også i forslaget. Komiteens saksordfører har nå mandat til å forhandle med Rådet.  Dato for avstemming i plenum i Europaparlamentet er enda ikke klart. Les mer om forslaget her.

Vil ha lavere mobilpriser
Dagens regelverk som setter en makspris på hva operatørene kan forlange for roaming-tjenester (bruk av mobil i utlandet) utløper 30. juni 2012. Europarlamentets industrikomité (ITRE) støtter nye regler som fra juni 2012 skal legge til rette for at kunder kan kjøpe roamingtjenester fra andre tilbydere enn sin hovedtilbyder, og på den måten hjelpe alternative tilbydere inn på markedet.  Komiteen ønsker også sett tak for kostnadene ved datatrafikk og sette lavere pristak for samtaler og sms. Les mer her.

Personvern og passasjerdata
Komiteen for sivile rettigheter og justis- og innenrikssaker (LIBE) diskuterte avtalen om utveksling av passasjerdata mellom EU og USA med kommissær Cecilia Malmström 27. februar. Komiteen skal stemme over avtalen 26. mars før saken går til plenum, trolig i april. LIBE-komiteen hadde også sin første meningsutveksling om  et forslag om å samle og lagre passasjerdata for internasjonale flyvninger som lander og tar av i EU. Rapportør Timothy Kirkhope ønsker også å inkludere intra-EU flyvninger, slik at forslaget ikke bare omfatter flyvninger fra tredjeland til et EU-land som foreslått av Kommisjonen, men også flyvninger mellom EU-land. Komiteen fikk også en første presentasjon av reformen av personvernregelverket i EU.Les mer om disse og andre relaterte saker her.

Transportnettverk og passasjerrettigheter
Transportkomiteen startet 27. februar behandlingen av Kommisjonens forslag til nye retningslinjer for det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T). Kommisjonens forslag ble godt mottatt, men det ble samtidig uttrykt behov for forbedringer. I forkant av revisjonen av EUs regelverk for flypassasjerers rettigheter, ber komiteen Kommisjonen om å klargjøre rettighetene og sikre at de gjennomføres enhetlig. Les mer om behandling av transportsaker i Europaparlamentet her.

Økonomi
Komité for økonomiske og monetære saker diskuterte i uken som var hvordan styrke økonomisk og budsjettmessig overvåking av finansielt ustabile euromedlemmer. Komiteen hadde også sin første debatt om planer for reform av EUs kredittvurderingsbyråer. Les mer her og her.

Støtter kvotering
Komiteen for kvinners rettigheter mener kvotering kan være et virkemiddel for å øke andelen kvinner i bedriftsstyrer og politiske og administrative organer. Komiteen går inn for kvotering i bedriftsstyrer dersom tiltakene i medlemslandene ikke er tilstrekkelige. I et slikt tilfelle foreslår komiteen kvotering for å nå 30 prosent kvinneandel i 2015 og 40 prosent i 2020. Komiteen går også inn for regelverk for å støtte likelønn og andre tiltak for å redusere lønnsgapet mellom kvinner og menn. Les mer her.

Vil ha strengere regler for babymelk
Komiteen for miljø, helse og matsikkerhet vil ha klarere og strenger regler for babymelk og mat for personer med spesielle medisinske behov. De ønsker bedre definerte regler for merking og innhold for å sikre bedre forbrukerbeskyttelse og gi klarhet til industrien. Komiteen ønsker at de spesielle reglene også skal gjelder for glutenintoleranse og visse lavkaloridietter. Les mer her.

Til toppen