Uken i Europaparlamentet

Av: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

Det indre marked og hvordan styrke den økonomiske og monetære union var blant sakene som sto på Europaparlamentets agenda i uken som var. Denne uken er det plenumssesjon i Strasbourg. Dit kommer også statssekretær i Arbeidsdepartementet Jan-Erik Støstad for møter.

Det indre marked 20 år
Mandag 15. oktober var Europaparlamentet vertskap for en markering av det indre markeds 20-års jubileum. Hvordan bedre borgernes deltakelse i det indre marked, hvordan gi bedre informasjon om rettigheter og hvordan gjøre eksiterende regler bedre for både borgere og næringslivet var blant temaene som ble diskutert. Kommisjonspresident José Manuel Barroso, kommissær for det indre marked Michel Barnier og leder av Europaparlamentets indre markedskomité Malcolm Harbour var blant innlederne. Du kan se debatten her (klikk på 15. oktober).

Fremtidens økonomiske og monetære union
Ved å ferdigstille regelverk som er under behandling og utnytte de mulighetene som eksister under dagens traktater, vil det være mulig å styrke økonomiske og monetære union nå. Det uttaler komiteen for økonomiske og monetære spørsmål (ECON) i en resolusjon vedtatt 15. oktober. Komiteen understreker særlig betydningen av å fullføre arbeidet med den såkalte two-packen og innskuddsgarantiregelverket.  Resolusjonen setter det komiteen mener bør være prioriteringene for å styrke den økonomiske og monetære union. Komiteen er opptatt av at det er nødvendige mekanismer på plass for å sikre demokratisk kontroll og legitimitet. Les mer her.

Advarer mot splittelse
EU må sette menneskene før markedene og gjøre alt for ikke å splitte union mellom euroland og land utenfor eurosonen.  Det sa Europaparlamentets president Martin Schulz da han møtte stats- og regjeringssjefene i EU-landene under åpningen av møtet i Det europeiske råd i Brussel 18. oktober. Han advarte mot å opprette nye, parallelle unioner eller institusjoner. Han understreket også behovet for fortsatt regulering av finansmarkedene.  Les pressemeldingen om Schulz’ innlegg på Europaparlamentets nettsider.

To plenumssesjoner i Strasbourg denne uken
Europaparlamentet avholder denne uken to plenumssesjoner i Strasbourg. Hovedsakene vil være budsjett (langtidsbudsjettet og budsjettet for 2013) og debatt om utfallet av Det europeiske råd 18. og 19. oktober. Torsdag 25. oktober er det også en debatt om det indre marked i forbindelse med 20-årsdagen og den andre handlingsplanen for det indre marked (Single Market Act 2). Spørsmål til Kommisjonen om status for revisjon av datalagringsdirektivet kommer også opp. Les agendaen for sesjonene her.

Statssekretær møter europaparlamentarikere
Statssekretær i Arbeidsdepartementet, Jan-Erik Støstad, er tirsdag 23. oktober i Strasbourg for møter med parlamentarikere som er sentrale i behandlingen av to aktuelle lovsaker: Forslag til et nytt direktiv som skal sikre bedre håndheving av direktivet om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting (Utsendingsdirektivet), og endrede direktiver om offentlige anskaffelser.
Statssekretæren møter blant annet saksordfører for direktivforslaget for å styrke gjennomføringen av utsendingsdirektivet, Danuta Jazlowieka, og komitéleder i indre markedskomiteen, Malcolm Harbour. Les mer i kalenderen på Europaportalen.

...................................................................................................................................................................
EU-delegasjonen lager ukentlig en oppsummering av sentrale saker som sto på agendaen i Europaparlamentet sist uke. Dette er ingen fullstendig oversikt over hva som har blitt diskutert eller vedtatt, men et innblikk i et utvalg sentrale saker. Mer informasjon om Europaparlamentet og det som står på agendaen der, kan du finne på deres egen nettside, www.europarl.europa.eu

Til toppen