Uken i Europaparlamentet

Av: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

Økonomidiskusjon med finansminstrene fra Tyskland og Frankrike og diskusjoner om budsjettet for 2013 var blant sakene på Europaparlamentets agenda i uken som var.

Økonomidiskusjon med finansminstrene fra Tyskland og Frankrike og diskusjoner om budsjettet for 2013 var blant sakene på Europaparlamentets agenda i uken som var. Denne uken har parlamentet året siste plenumssesjon i Strasbourg.

Diskusjon med tysk og fransk finansminister
Mandag 3. desember møtte finansministrene fra Tyskland og Frankrike, Wolfgang Schäuble og Pierre Moscovici, Europaparlamentets komité for økonomiske og monetære spørsmål for diskusjon om landenes økonomiske politikk og eurokrisen.  Sentrale  temaer var bankunion, Hellas og spørsmålet om innsparinger og vekst. I henhold til nytt regelverk om økonomisk styring (den såkalte six packen) kan komiteen invitere EU-finansministre til høring. Tidligere har finansministre fra Ungarn, Belgia, Hellas og Spania møtt komiteen. 21. januar kommer Italias finansminister Vittorio Grilli til komiteen.

Se debatten med den tyske og den franske finansministeren på nett her.

Avstemning om budsjett for 2013
Forhandlingsledere fra Europaparlamentet og medlemslandene ble nylig enige om en avtale om å fylle på budsjettet for 2012 og hele 2013-budsjettet. På sitt møte 4. desember hadde budsjettkomiteen i Europaparlamentet en indikativ avstemning om budsjettet der dette gikk gjennom. Etter konsultasjon med de politiske gruppene viser synes det som det er et flertall for å godkjenne budsjettet også i plenum under forutsetning av politiske garantier om manglende midler til 2012-budsjettet ikke vil bli finansiert av omplasseringer neste år. Det er viktig for parlamentet at det kommer friske penger. De politiske garantiene har vært særlig viktig for sosialistgruppen S&D. Budsjettkomiteen i Europaparlamentet vi holde sin endelig avstemning om 2013-budsjettet mandag 10. desember, plenumsavstemningen vil holdes i Strasbourg onsdag 12. desember. Siden dette er årets siste plenumssesjon i Europaparlamentet, er det siste sjanse for at parlamentet kan godkjenne avtalen denne uken.

Fornøyde med ny Kyoto-avtale
Europaparlamentets delegasjon til klimatoppmøtet i Doha ønsket enigheten om å forlenge Kyoto-avtale velkommen. Delegasjonens leder, komitéleder Matthias Groote og nestleder Karl-Heinz Florenz uttalte samtidig at uenighet mellom medlemsland burde ha vært avklart på forhånd. Groote mener EU må være bedre forberedt foran neste toppmøte. Les pressemelding på Europaparlamentets nettsider.

.......................................................................................................................................................................
EU-delegasjonen lager ukentlig en oppsummering av sentrale saker som sto på agendaen i Europaparlamentet sist uke. Dette er ingen fullstendig oversikt over hva som har blitt diskutert eller vedtatt, men et innblikk i et utvalg sentrale saker. Mer informasjon om Europaparlamentet og det som står på agendaen der, kan du finne på deres egen nettside, www.europarl.europa.eu

Til toppen