Uken i Europaparlamentet

Både utenriksminister Jonas Gahr Støre og nærings- og handelsminister Trond Giske har denne uken holdt innlegg i Europaparlamentet.

Denne uken har det vært komitémøter i Europarlamentet i Brussel, og to norske statsråder har holdt innlegg, utenriksministeren i utenrikskomiteen 22. mars og nærings- og handelsministeren i indre markedskomiteen 19. mars. I forbindelse med at Støre var i Brussel 22. mars for å presentere norsk nordområdepolitikk, diskuterte han nordområdene inkludert samarbeid med Russland, energi og ressurser og den arabiske våren og utviklingen i Midtøsten. Les mer om Støres besøk i Brussel 22. mars her. Nærings- og handelsminister Trond Giske holdt innlegg og deltok i debatten på møtet i indre markedskomiteen i Europaparlamentet 19. mars. Det var første gang en norsk statsråd deltok på et ordinært møte i parlamentets komité for det indre marked og forbrukerbeskyttelse (IMCO).  Les mer om dette her.

Nytt forskningsprogram
Industri, forsknings- og energikomiteen hadde 19. mars en åpen høring om forslaget til nytt rammeprogram for forskning og innovasjon for perioden etter 2014, Horizon 2020. Les mer her. Presentasjonene fra høringen finnes her.

Vil ikke akseptere kutt i EUs budsjett
Torsdag deltok Europarlamentets president Martin Schulz, Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt, Kommisjonens president José Manuel Barroso samt representanter for Europaparlamentet og nasjonale parlament på en konferanse om EUs flerårige budsjett for perioden 2014-2020. Schulz understreket at Europaparlamentet ikke ville akseptere mindre penger til EUs budsjett eller å bli satt på sidelinjen i forhandlingene om budsjettet. Han mener at det kun er mulig å investere for å stimulere vekst i innsparingstider med et akseptabelt budsjett. Les mer her.

Gjenbosetting av flyktninger
Europeiske land vil få mer støtte fra EU for å ta i mot flyktninger i et nytt felles gjenbosettingsprogram som komiteen for sivile rettigheter, justis- og innenrikssaker sluttet seg til denne uken. Les mer her.

Modernisering av standardiseringsprosess
Europaparlamentets indre markedskomité stemte denne uken for et utkast til forordning om modernisering av den europeiske standardiseringsprosessen. Komiteen mener at utviklingen av standarder i større grad bør involvere forbrukere og små og mellomstore bedrifter for å sikre bedre vern av offentlige interesser slik som produktsikkerhet, bærekraftighet, sosial inkludering og innovasjon. Les mer her.

Skatt
Komiteen for økonomiske og monetære saker diskuterte denne uken Kommisjonens forslag til skatt på finansielle transaksjoner (FTT) med kommissær Algirdas Semeta. Skatteunndragelse og skatteavtaler ble også diskutert. Les mer her. Det er ventet at komiteen vil vedta sin posisjon om skatt på finanstransaksjoner i slutten av april.  

Komiteen går også inn for at bruken av et felles konsolidert selskapsskattegrunnlag skal være obligatorisk, mens Kommisjonens har foreslått en frivillig ordning. Les mer her.

Til toppen