Uken i Europaparlamentet

Det var komitémøter i Europaparlamentet i uken som var. Midlertidlig gjeninnføring av grensekontroll i Schengen-området, handelsavtalen ACTA, ressurseffektivitet og ungdomsledighet var blant sakene som ble diskutert og stemt over.

Midlertidig gjeninnføring av grensekontroll
Europaparlamentets komité for sivile rettigheter og justis- og innenrikssaker (LIBE) mener at å innføre interne grensekontroller i Schengen-området må være siste utvei. I henhold til Schengen-avtalen kan medlemslandene midlertidlig gjeninnføre grensekontroll under spesielle forutsetninger og ekstraordinære situasjoner i opp til fem dager. Komiteen mener denne perioden bør utvides til ti dager med mulighet for ytterligere forlengelse. Parlamentarikerne i komiteen ønsker at spørsmål om midlertidig gjeninnføring av grensekontroll skal forbli en sak for medlemslandene å beslutte. Parlamentet vil nå gå i forhandlinger med Rådet. Les mer her.

- ACTA bør avvises
Europaparlamentet bør avvise handelsavtalen ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreeement) fordi den er for uklar om grunnleggende rettigheter. Det har saksordfører David Martin (Storbritannia, sosialistgruppen S&D) sagt i sin uformelle anbefaling til komiteen for internasjonal handel(INTA). Martin mener likevel at det er behov for en alternativ måte å beskytte opphavsretten på, muligens ved en reforhandling av ACTA. For å gi mer tid til diskusjon i parlamentet, vil komiteen for internasjonal handel utsette sin avstemning til juni, noe som trolig betyr at saken kommer opp i plenum i juli. Les mer her.

Bedre ressurseffektivitet
Europaparlamentets miljøkomité oppfordrer EU til å gjøre en bedre innsats for bruk og resirkulering av ressurser - både av hensyn til miljøet og for økonomisk vekst. Komiteen foreslår kutt i bruk av avfallsdeponering og –brenning og bedre bruk av miljøavgifter for å bedre ressurseffektiviteten og konkurranseevnen i Europa. - I stedet for å betale dyrt for ressurser, bør vi resirkulere og gjenbruke vårt verdifulle avfall, sa saksordfører Gerban-Jan Gerbrandy etter at rapporten hans ble vedtatt i komiteen onsdag 25. april. Les mer her.

Vil styrke sesongarbeideres rettigheter
Sesongarbeidere fra land utenfor EU bør ha grunnleggende arbeids- og levevilkår, mener Europaparlamentets komité sivile rettigheter og justis- og innenrikssaker (LIBE). Det foreslåtte regelverket vil være første gang forhold for sesongarbeidere blir gjenstand for regelverk på EU-nivå. Regelverket vil ikke ha innvirkning på medlemslandenes rett til å avgjøre antall sesongarbeidere eller avvise søknader hvis arbeiderne kan ansettes lokalt. Les mer her.

Vil ha skatt på finanstransaksjoner
Europaparlamentet har over lengre tid tatt til orde for en skatt på finanstransaksjoner. Kommisjonens forslag om innføring av en skatt på finanstransaksjoner bør utvikles slik at den favner bredere, mener Europaparlamentets komité for økonomi og monetære saker (ECON). De mener også at landene som ønsker en slik skatt bør gå videre med det selv om ikke alle EU-landene går inn for skatten. Les mer her.

Tiltak mot ungdomsledighet
Europaparlamentets sysselsettings- og sosialkomité (EMPL) tar til orde for å lage en såkalt europeisk investeringsplan for å skape nye arbeidsplasser for å bekjempe den høye ungdomsledigheten i Europa. De ønsker også å omfordele midlene fra EUs strukturfond til prosjekter for unge og å innføre en europeisk ungdomsgaranti for å sikre at unge arbeidsledige ikke er uten jobb for mer enn fire måneder. 22,1 prosent av unge i EU er i dag uten jobb. Les mer her.

Frivillig arbeid viktig
Europaparlamentets kultur- og utdanningskomité støtter Kommisjonens forslag om å lage et europeisk ferdighetspass for å sikre grensekryssende godkjenning av kvalifikasjoner man har fått gjennom frivillig arbeid. Komiteen mener frivillig arbeid er en måte å forbli aktiv og i kontakt med arbeidslivet dersom man skulle miste jobb eller ikke finnerjobb, og at det også kan bidra til å få jobb. I dag er det rundt 100 millioner frivillige i Europa. Les mer her.

Til toppen