Uken i Europaparlamentet

Av: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

Begrensing på salg av kjemikalier og banktilsyn sto på Europaparlamentets agenda i uken som var. I uken som kommer er Barrosos ”State of the Union”-tale en av hovedsakene i Strasbourg.

Foto: The European Parliament

Begrensing på salg av kjemikalier og banktilsyn sto på Europaparlamentets agenda i uken som var. I uken som kommer er Barrosos ”State of the Union”-tale en av hovedsakene i Strasbourg.

Den første uken i september var første uken Europaparlamentet var i full gang igjen denne høsten og det var en rekke komitémøter i Brussel.

Begrensninger på salg av kjemikalier
Komiteen for  sivile rettigheter og justis- og innenrikssaker(LIBE) godkjente enstemmig et lovforslag som vil begrense allmennhetens tilgang til kjemikalier som kan brukes til å lage hjemmelagde bomber. Forslaget innebærer at forbruker må ha lisens for å kjøpe slike produkter, selv om det vil være mulig med noen unntak. Parlamentet referer til at slike hjemmelagde bomber har blitt brukt i flere terrorangrep, inkludert angrepet på regjeringskvartalet i Oslo 22. juli i fjor. Lovforslaget vil komme opp til votering i plenum 19-22. november. Når det nye regelverket er godkjent av både Europaparlamentet og Rådet, vil medlemslandene ha 18 måneder på seg til å gjennomføre regelendringene. Les mer på Europaparlamentets nettsider.

Offshore sikkerhet
Europaparlamentets komité for miljø, helse og mattrygghet (ENVI) diskuterte 6. september forslaget til forordning om sikkerhet ved offshore olje- og gassvirksomhet med fokus på endringsforslagene som er kommet inn til saksordføreren i komiteen, Justas Vincas Paleckis. Miljøkomiteen er en av tre komiteer i Europaparlamentet som har kompetanse på dette forslaget. Det er ventet at saken vil komme opp i plenum i desember.

Banktilsyn og økonomisk styring
Situasjonen i eurosonen står fortsatt sentralt på agendaen og mandag 3. september møtte sentralbanksjef i den europeiske sentralbanken (ESB), Mario Draghi, og kommissærene Michel Barnier (indre marked) og Olli Rehn (økonomi) Europaparlamentets komité for økonomiske og monetære saker (ECON). Parlamentets saksordfører Marianne Thyssen skal presentere sitt førsteutkast til komiteens syn på økonomisk styring i EU presentert av rådspresident Herman Van Rompuy før sommeren, og debatten var en viktig forberedelse til dette. Sentralt i debatten sto Kommisjonens forslag til bankunion, som presenteres 12. september. Les mer her.

Vil ha mer penger til forbrukerprogram
Parlamentarikerne i komiteen for det indre marked (IMCO) diskuterte torsdag 6. september Kommisjonen forslag til nytt forbrukerprogram for perioden 2014-2020. Parlamentarikerne mener budsjettet for programmet (197 millioner euro) er for lite til å møte utfordringene på forbrukerområde de kommende år. Komiteen støtter ellers hovedområdene i forslaget til nytt forbrukerprogram og ga grønt lys for uformelle trilogforhandlinger med Rådet om det nye programmet. Les mer her.

Utspørring av EUs nye menneskerettighetsutsending
Utenrikskomiteen i Europaparlamentet (AFET) fikk 3. september besøk av EUs nyutnevnte menneskerettighetsutsending Stavros Lambrinidis, som er tidligere gresk utenriksminister og visepresident i Europaparlamentet. Parlamentarikerne la blant annet vekt på at EUs nye menneskerettighetsstrategi må implementeres godt, gås etter i sømmene og gis nok synlighet. Les mer her

Denne uken i Strasbourg
Denne uken er Europaparlamentet samlet til plenumssamling i Strasbourg der Kommisjonspresident José Manuel Barrosos årlige ”State of the Union”-tale er et av høydepunktetene på agendaen. Europaparlamentet skal også endelig stemme over energieffektiviseringsdirektivet, diskutere fiskeripolitikk og debattere utenrikspolitiske spørsmål med fokus på Syria og Russland med EUs utenrikssjef Catherine Ashton. Onsdag 12. september presenteres også Kommisjonens forslag til bankunion i Strasbourg. Les mer om agendaen her.

Til toppen