Uken i Europaparlamentet

Av: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

Statssekretær Per Rune Henriksen drøftet arktisk petroleumsvirksomhet med EU-parlamentarikere. I komiteene ble blant annet banktilsyn, handel med finansielle instrumenter og utfordringer i det indre marked diskutert.

Statssekretær Per Rune Henriksen i Olje- og energidepartementet hadde i uken som var møter med EU-parlamentarikere for å drøfte arktisk petroleumsvirksomhet. I Europaparlamentets økonomikomité sto banktilsyn og handel med finansielle instrumenter på agendaen, mens komiteen for det indre marked pekte på utfordringer blant annet med opprettelse av bankkonto og registrering av bil i det indre marked.

Diskuterte arktisk petroleumsvirksomhet i Europaparlamentet
Statssekretær Per Rune Henriksen i Olje- og energidepartementet hadde 25. september møter med EU-parlamentarikere for å drøfte arktisk petroleumsvirksomhet. I Europaparlamentets behandling av forslag til regelverk for offshore petroleumsvirksomhet har miljøkomiteen i Europaparlamentet tatt til orde for stans i petroleumsvirksomhet i Arktis. -Vårt budskap til EU-parlamentet er at vi har drevet med olje og gassvirksomhet på en ansvarlig måte i Arktis siden 1980, og at EU ikke har jurisdiksjon i disse farvannene, sier statssekretær Henriksen. Les hele saken her.

Diskuterte banktilsyn
Europaparlamentets økonomikomité startet 26. september diskusjonene om Europakommisjonens forslag til felles banktilsyn for eurosonen som ble lagt frem tidligere denne måneden. Diskusjonene viste hva som trolig vil være parlamentarikernes hovedinnvendinger; ansvarsfordelingen mellom EU og nasjonalt nivå inkludert bekymringen for land utenfor eurosamarbeidet, en større rolle for Europaparlamentet og  ulike tilsynsopplegg for ulike banker. Det vil bli gjennomført en offentlig høring om banktilsynet 10. oktober. Les mer her.

Utfordringer i det indre marked
EU-borgerne får ikke full uttelling av det indre marked, uttalte parlamentarikerne i komiteen for det indre marked og forbrukerbeskyttelse (IMCO) i en resolusjon vedtatt 25. september. De peker særlig på problemer med å åpne bankkontoer, registrere biler og få sine yrkeskvalifikasjoner godkjent i andre land og gir medlemslandenes implementering skylden.  Parlamentarikerne er også opptatt av å hindre dobbel beskatning og få på plass felles e-signatur og system for e-anskaffelser. Parlamentet vil stemme over resolusjonsutkastet i plenum i oktober. Les mer på Europaparlamentets nettsider.

Enighet om nye regler for motorsykler
28. september ble representanter for medlemslandene og Europaparlamentet enige om å utvide regelverket for obligatorisk testing av kjøretøy til også å gjelde motorsykler og scootere. Regelverket setter også nye utslippsgrenser for motorsykler. Dagens regelverk for minimumsstandarder for kjøretøy inkluderer ikke motorkjøretøy med to og tre hjul som utgjør om lag 30 millioner kjøretøy. Disse motorkjøretøyene står for 16 prosent av dødsulykkene på europeiske veier, selv om de bare utgjør 2 prosent av veitrafikken.  Parlamentet vil stemme over regelverket i november og det er ventet at Rådet vil godkjenne regelverket innen utgangen av året. Les mer her.

Vedtok regelverk for handel med finansielle instrumenter
Komiteen for økonomiske og monetære saker (ECON) godkjente 26. september oppdatert regelverk for handel med finansielle instrumenter (MIFID/MIFIR). Regelverket vil etablere enhetlige regler for selskaper som selger investeringsprodukter, tilbydere av investeringstjenester og regulerte markeder. Les mer her.

Nominerte til EUs Sakharov-pris
Pussy Riots, menneskerettighetsaktivisten Ales Bialiatski fra Hviterussland, leder av Centre for Legal Aid, Assistance and Settlement (CLAAS) i Pakistan Joseph Francis og tre rwandiske opposisjonsrepresentanter er nominert til den prestisjefylte Sakharov-prisen som årlig deles ut av Europaparlamentet og er på 50 000 euro. Prisen deles ut i Strasbourg 12. desember.  Les mer her.

....................................................................................................................................................................
EU-delegasjonen lager ukentlig en oppsummering av sentrale saker som sto på agendaen i Europaparlamentet sist uke. Dette er ingen fullstendig oversikt over hva som har blitt diskutert eller vedtatt, men et innblikk i et utvalg sentrale saker. Mer informasjon om Europaparlamentet og det som står på agendaen der, kan du finne på deres egen nettside, www.europarl.europa.eu

Til toppen