Uken i Europaparlamentet

Europaparlamentets budsjettkomité vedtok i uken som var sin innstilling til EUs budsjett for 2013, mens partigruppelederne vedtok sitt mandat for forhandlinger om en styrket økonomisk og monetær union.

Innstilling til EUs budsjett for 2013
Budsjettkomiteen (BUDG) vedtok 4. oktober sin innstilling til EUs budsjett for 2013. Komiteen går imot en del av de innstrammingene som Rådet har foreslått, blant annet innenfor forskning og innovasjon, programmet Intelligent Energy og finansieringen av de nye kontroll- og tilsynsorganene på bank- og finansområdet. Komiteen går også inn for reversering av en del av kuttene på landbruks- og regionalområdet. Det er foreslått en økning av støtten til Palestina og fredsprosessen i Midtøsten. Budsjettkomiteen vedtok å godkjenne innstrammingene i Europaparlamentets eget budsjett. Parlamentet skal stemme over sin posisjon i plenum 23. oktober. Deretter skal parlamentet og Rådet etter planen forhandle mellom 26. oktober og 9. november. Hvis det oppnås enighet eller et kompromiss, skal Parlamentet endelig vedta dette i sin plenumssesjon 19.-22- november. Les mer her

Innspill til Kommisjonens arbeidsprogram for 2013
2. oktober møtte komitélederne i Europaparlamentets komiteer kommisjonskollegiet for å gi innspill til Kommisjonens arbeidsprogram for neste år. De diskuterte blant annet den økonomiske situasjonen, Den økonomiske og monetære union, forslag om en bankunion og de pågående forhandlingene om EUs langtidsbudsjett for perioden 2014-2020 (Multi-annual financial framework). I forbindelse med møtet uttalte lederen for Europaparlamentets delegasjon, Klaus-Heiner Lehne, at neste års arbeidsprogram må ta en ny retning i lys av Barrosos politiske «State of the Union»-tale i september. Les mer her.

Møtte Tunisias statsminister
2. oktober gjestet Tunisias statsminister Hamadi Jebali utenrikskomiteen i Europaparlamentet (AFET). Jebali uttalte at Tunisia ønsker å bli en demokratisk og inkluderende stat med en grunnlov som beskytter kvinners rettigheter. Jebalis liste over utfordringer inkluderer å sikre at den demokratiske overgangen blir en suksess, rettferdig fordeling, håndtere arbeidsledighet og bedre helsetjenestene. På spørsmål fra parlamentarikerne svarte Jebali at arbeidet med den nye grunnloven vil ferdigstilles i starten av 2013. Les mer her.

Gruppeledere vedtok forhandlingsmandat for styrket økonomisk og monetær union
I forhandlingene med de andre EU-institusjonene om veikartet mot en styrket økonomisk og monetær union vil parlamentarikerne argumentere for at maktoverføringen til EU-nivå krever styrket demokratisk legitimitet. Forhandlingsmandatet til Europaparlamentet som gruppelederne vedtok i forrige uke, legger også vekt på vekst og understreker at mye kan gjøres innenfor det eksisterende traktatgrunnlaget. Europaparlamentets president Martin Schulz vil lede forhandlingene fra parlamentets side, men følges av Elmar Brok fra kristelig demokratene, EPP, Roberto Gualtieri fra sosialistgruppen og Guy Verhofstadt fra den liberale partigruppen ALDE. Daniel Cohn-Bendit fra De grønne er varamedlem i den såkalte sherpagruppen. Forhandlingene med presidentene i Europakommisjonen, Det europeiske råd, Eurogruppen og Den europeiske sentralbanken vil begynne tirsdag 9. oktober. Veikartet vil presenteres for Det europeiske råd senere i oktober og etter planen vedtas på møtet i Det europeiske råd i desember. Les mer her.

 ....................................................................................................................................................................
EU-delegasjonen lager ukentlig en oppsummering av sentrale saker som sto på agendaen i Europaparlamentet sist uke. Dette er ingen fullstendig oversikt over hva som har blitt diskutert eller vedtatt, men et innblikk i et utvalg sentrale saker. Mer informasjon om Europaparlamentet og det som står på agendaen der, kan du finne på deres egen nettside, www.europarl.europa.eu

Til toppen