Uken i Europaparlamentet

Av: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

Industri, forsknings- og energikomiteen vedtok i uken som sin innstilling til nytt regelverk for offshore olje- og gassvirksomhet. Det ble også avholdt et møte om reform av EUs personvernregelverk.

Industri, forsknings- og energikomiteen vedtok i uken som sin innstilling til nytt regelverk for offshore olje- og gassvirksomhet. Det ble også avholdt et møte om reform av EUs personvernregelverk med deltakelse fra nasjonale parlamentet, inkludert Stortinget.

Komitéavstemning om offshore sikkerhet

Industri-, forskings- og energikomiteen (ITRE) vedtok 9. oktober sin innstilling til Kommisjonens forslag til regelverk for offshore olje- og gassvirksomhet. Innstillingen gir mandat for forhandlinger med Rådet og Kommisjonen. ITRE-komiteen går inn for at regelverket skal være et direktiv, ikke en forordning slik som Kommisjonen har foreslått. Komiteen støtter at oljeboring ikke skal skje uten at det foreligger risikovurdering og plan for krisehåndtering. Selskaper skal kun få lisens hvis de kan bevise at de har midler til å følge opp en eventuell miljøskade. Komiteen går ikke inn for å stoppe aktivitet i Arktis, men legger vekt på at de høyeste standarder blir bruk globalt, inkludert i Arktis.

I sin innstilling ber komiteen Kommisjonen om å legge frem en rapport innen desember 2013 både om ordninger for finansiell sikkerhet og hvordan en kan sikre at EU-baserte selskaper operere i henhold til regelverket også utenfor EU.

Miljø, helse- og mattrygghetskomiteen (ENVI) og den juridiske komiteen (JURI) har eneansvar for noen deler av forslaget. Noen av endringene som ble vedtatt i disse komiteene tidligere, vil derfor gå til avstemning i plenum dersom de overlever forhandlinger med Rådet og Kommisjonen. Det er planlagt at saken vil komme opp i plenum i desember, men det er mer sannsynlig at dette først skjer i januar eller februar 2013.

Les pressemelding fra Europaparlamentet her.

Deltok i debatt om reform av personvernregelverk
9. og 10. oktober møttes representanter fra Europaparlamentet og nasjonale parlament i Europa til debatt om reform av EUs personvernrammeverk. Fra Stortinget deltok Håkon Haugli og Hans Frode Kielland Asmyhr. 25. januar i år la Europakommisjonen frem forslag til modernisering av personvernreglene i EU. Forslaget er nå til behandling i Europaparlamentet og i Rådet. Målet med det interparlamentariske møtet som gikk av stabelen i Europaparlamentet var å samle nasjonale parlamentarikere og europaparlamentarikere for å dele erfaringer og syn og skape dialog om personvernreformen. Hvordan styrke borgernes grunnleggende personvernrettigheter uten at det hindrer næringslivets behov og konkurransekraft og hvordan sikre gode standarder for personvern globalt, var blant de sentrale temaene som ble diskutert. Les mer, inkludert intervju med de norske stortingsrepresentantene, her.

Vil øke midlene til forskning og innovasjon
EU-institusjonene forhandler nå om EUs neste langtidsbudsjett for perioden 2014-2020. 11. oktober stemte budsjettkomiteen i Europaparlamentet over sin foreløpige innstilling til langtidsbudsjettet. I innstillingen understreker parlamentarikerne at budsjettet for forskning og innovasjon må økes for å hjelpe EU ut av krisen. De vil også ha mer støtte blant annet til små og mellomstorebedrifter og bærekraftig infrastruktur. Komiteen ønsker å beholde nivået for både samhørighetspolitikken og landbrukspolitikken. Parlamentets ledende forhandlere Ivailo Kalfin fra sosialistgruppen S&D og Reimer Böge fra de kristeligkonservative EPP var fornøyd med støtten i komiteen. Parlamentet vil holde avstemning om denne innstillingen i plenum 23. oktober. Europaparlamentet skal godkjenne eller ikke godkjenne langtidsbudsjettet og de endelige sifrene. Les mer her.

Støtter bindene krav for regnskap for utslipp fra jordbruk og skogbruk
Miljø, helse- og mattrygghetskomiteen (ENVI) støtter Kommisjonens forslag om bindende krav til regnskap for opptak og utslipp av klimagasser i jord- og skogbrukssektoren. Forslaget til nytt regelverk fikk tverrpolitisk støtte i komiteen under avstemningen 10. oktober. Les mer her.

-Fredsprisen for alle EU-borgerne
Fredag 12. oktober annonserte Nobelkomiteen at EU får årets fredspris. I en pressemelding understreket Europaparlamentets president Martin Schulz at prisen er til alle EUs borgere. På sosiale medier skrev Schulz at han var dypt rørt og beæret. I pressemeldingen fra Europaparlamentet fredag 12. oktober annonserte Schulz også at Europaparlamentet vil være representert under utdelingsseremonien i Oslo i desember sammen med de andre EU-institusjonene. Les pressemeldingen her

...................................................................................................................................................................
EU-delegasjonen lager ukentlig en oppsummering av sentrale saker som sto på agendaen i Europaparlamentet sist uke. Dette er ingen fullstendig oversikt over hva som har blitt diskutert eller vedtatt, men et innblikk i et utvalg sentrale saker. Mer informasjon om Europaparlamentet og det som står på agendaen der, kan du finne på deres egen nettside, www.europarl.europa.eu

 

Til toppen