Uke 25 i Europaparlamentet

Komiteen for fiskerisaker stemte over den første av forordningene under Europakommisjonens reformforslag til ny fiskeripolitikk, helsekomiteen understreker at EUs nye helseprogram bør fokusere på eldre og kronisk syke og komiteen for landbruk og bygdeutvikling vil ha strengere straffer for brudd på dyrevelferdsregler. Det var noe av det som sto på agendaen da Europaparlamentet hadde komitéuke.

Positive til styrking av fiskeriorganisasjoner
Komiteen for fiskerisaker stemte 20. juni over den første av forordningene under Europakommisjonens reformforslag til ny fiskeripolitikk. Komiteen understreker at organiseringen av fiskerinæringen må styrkes slik at de i større grad kan drive et bærekraftig fiske, unngå utkast av fisk samt kjempe mot ulovlig fiske. Europaparlamentet skal stemme over forordningen i plenum i september. Les mer her.

Helseprogram bør fokusere på eldre og kronisk syke
Europaparlamentets komité for helse stemte 20. juni for Kommisjonens forslag til EUs helseprogram for perioden 2014-2020. Parlamentarikerne i komiteen understreker særlig at programmet må bidra til å takle utfordringene med en aldrende befolkning og det økende antallet kroniske sykdommer. Saken er knyttet til forhandlingene om EUs neste langtidsbudsjett for perioden 2014-2020 og det er derfor ikke satt en dato for avstemming i plenum. Les mer her.

Hardere straff for brudd på dyrevelferdsregler
Komiteen for landbruk og bygdeutvikling stemte 19. juni for en ikke-bindende resolusjon som fremmer krav om at de som ikke følger EUs regler for dyrevelferd skal bli straffet. Parlamentarikerne i komiteen ønsker flere kontroller i medlemslandene og tøffere sanksjonsmuligheter mot de som bryter regelverket. De mener også at land som handler med EU bør ha like velferdsstandarder slik at handelen foregår på likt grunnlag. Det skal stemmes over resolusjonen i plenum i juli. Les mer her.

Vil ha innebygget nødsystem i alle biler fra 2015
Alle nye biler solgt i EU fra 2015 bør ha innebygget nødsystem (såkalt e-call). Det sier Europaparlamentets transport- og indre markedskomiteer i en felles ikke-bindene rapport vedtatt 19. juni. E-call-systemet ringer automatisk til nødnummeret 112 ved alvorlige trafikkulykker. Rapporten vil stemmes over i plenum 3. juli. Det er ventet at Kommisjonen vil komme med et lovforslag mot slutten av 2012. Les mer her.

Regulering av kredittvurderingsbyråer
Europaparlamentets komité for økonomiske og monetære saker stemte 19. juni over et lovforslag som skal regulere kredittvurderingsbyråer og redusere avhengigheten av byråenes vurderinger. Krisen i eurosonen har vist at kredittvurderingsbyråer har fått for stor innflytelse, uttalte saksordfører Leonardo Domenici i forbindelse med avstemmingen som vil åpne for forhandlinger mellom Rådet og Europaparlamentet om forslaget. Les mer her.

Mer effektivt standardiseringssystem
Europaparlamentets indre markedskomité godkjente enstemmig en avtale med Rådet om en gjennomgang av standardiseringssystemet i EU. Avtalen innebærer at selskaper i EU får raskere tilgang til standardiseringsløsninger på tekniske problemer, noe som vil gi kutt i produksjonskostnader, styrke konkurranseevnen og stimulere vekst. Les mer her

Anbefaler ikke ACTA
Komiteen for internasjonal handel anbefaler ikke Europaparlamentet å vedta den kontroversielle ACTA-avtalen (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). Med 19 stemmer i mot og 12 som stemte for, ble dette klart i komiteen 21. juni. Fire andre komiteer i Europaparlamentet har allerede anbefalt å si nei til ACTA-avtalen. For at avtalen skal tre i kraft i EU, må den godkjennes av Europaparlamentet og Rådet samt ratifiseres i medlemslandene. Det er ventet at Europaparlamentet basert på anbefalingen fra komiteen for internasjonal handel vil stemme over avtalen i plenumssesjonen i Strasbourg 2.-5. juli. Les mer her.

Større samarbeid i energiforhandling med tredjeland
Komiteen for industri, energi og forskning stemte 19. juni stemte for en resolusjon som styrker samarbeidet mellom EU-landene i forhandlinger med tredjeland om bilaterale energiavtaler. Lovforslaget som Europakommisjonen presenterte i september 2011, vil medføre større informasjonsutveksling mellom EU-landene og Kommisjonen i saker som berører det indre energimarkedet i EU og EUs energiforsyning. Det er ventet at det skal stemmes over resolusjonen i plenumssesjonen i september. Les mer her.

Til toppen