Statssekretær Bø til Ukraina

Statssekretær i Forsvarsdepartementet, Øystein Bø, besøker Ukraina 15.-17. juni. Han vil blant annet ha samtaler med den ukrainske viseforsvarsministeren, Petro Mekhed.

Tema for møtet mellom Bø og Mekhed vil være den sikkerhetspolitiske utviklingen i Ukraina, forholdet til Russland og videreutviklingen av det bilaterale militære samarbeidet mellom Norge og Ukraina. Bø vil også ha et kort møte med den ukrainske forsvarsministeren, Stepan Poltorak.

Regjeringen har økt den norske samlede støtten til Ukraina betraktelig det siste året, fra om lag 35 millioner kroner til om lag 300 millioner kroner.
- Som en del av regjeringens økte støtte til landet har vi også på forsvarssiden styrket samarbeidet med Ukraina det siste året, blant annet innen integritetsbygging og utdanning. Norge bidrar også med en nasjonal ekspert til NATOs liaisonkontor i Kiev. Dette er et ledd i å støtte et NATO partnerland, sier statssekretær Øystein Bø.

Bø vil også møte representanter for Det nasjonale sikkerhets- og forsvarsrådet, forsvarskomiteen i Parlamentet og representanter for den ukrainske politiske opposisjonen. I tillegg er det blant annet lagt opp til et møte med lederen for NATOs liaisonkontor og et møte med lederen for De frivilliges råd.

Onsdag deltar statssekretæren på en konferanse som har tittelen "Ukraine Nato - diagnosing the partnership". Les mer om konferansen her: http://iwp.org.ua/eng/public/1554.html

Priv til red:
Pressekontakt: Forsvarsdepartementets pressetelefon, 2309 6011 eller fdinfo@fd.dep.no

Til toppen