Etablerer dialog med Ukraina om europeisk integrasjon

– Vi ønsker å bistå Ukraina også på et mer overordnet nivå når det gjelder europeisk integrasjon. Etableringen av denne dialogen er et uttrykk for det, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

Dialogen ble lansert under EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensens møte med Ukrainas visestatsminister Ivanna Klympusj-Tsyntsadze i Oslo i dag (se fellesuttalelsen etter møtet).

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensens møtte Ukrainas visestatsminister Ivanna Klympusj-Tsyntsadze i Oslo 28. april Foto: Ane H. Lunde, UD

Tilpasning til europeiske institusjoner, lovverk og standarder er en sentral del av Ukrainas pågående reformarbeid og er også en gjennomgående målsetting i norske bistandsprosjekter ovenfor Ukraina. Gjennom å etablere en mer strukturert dialog om disse spørsmålene er hensikten å muliggjøre økt kompetanse- og kunnskapsoverføring.

Overfor EU er det også et tydelig uttrykk for at man fra norsk side påtar seg et utvidet ansvar med å bistå ukrainske myndigheter i deres arbeid med å tilpasse seg EUs lovverk og standarder.

- Den bilaterale handelen mellom Norge og Ukraina er fortsatt relativt begrenset. Vårt håp er at denne bilaterale dialogen også kan bidra til et økt samarbeid på næringslivssiden, sier Bakke-Jensen.

Til toppen