Norge deltar i Ukrainas uavhengighetsfeiring og lansering av Krim-plattformen

Statssekretær Audun Halvorsen besøker Kiev 22.-26. august. Hovedformålet er å representere Norge under markeringen av 30-årsdagen for Ukrainas uavhengighet og lanseringen av Krim-plattformen. I tillegg vil statssekretæren ha politiske samtaler og besøke et norsk solkraftprosjekt.

Fra arrangementet i Ukraina. Foto: UD
Norge er representert under markeringen av 30-årsdagen for Ukrainas uavhengighet og lanseringen av Krim-plattformen. Foto: UD

Krim-plattformen lanseres under Crimean Platform Summit mandag 23. august, med deltakelse av 44 land. Målet er å styrke den internasjonale oppmerksomheten om Russlands ulovlige okkupasjon av Krim-halvøya siden 2014.

Norge er klar i sin støtte til Ukrainas suverenitet og territorielle integritet innenfor internasjonalt anerkjente grenser, som omfatter Krim-halvøya med territorialfarvann. Som reaksjon på Russlands folkerettsbrudd har Norge sluttet seg til EUs restriktive tiltak mot Russland.

Markeringen av 30-årsdagen for Ukrainas uavhengighet finner sted tirsdag 24. august. Norge støtter landets euro-atlantiske veivalg. Den norske bistanden på ca. 200 millioner kroner årlig har som hovedmål å støtte landets europeiske integrasjon. Dette forutsetter at Ukraina iverksetter nødvendige reformer og fortsetter kampen mot korrupsjon.

Norske selskaper har gjort store investeringer i fornybar energi i Ukraina, og onsdag 25. august vil statssekretær Halvorsen besøke Scatecs solkraftanlegg i Bohuslav. På ettermiddagen skal han ha politiske samtaler med viseutenriksminister Bodnar og viseenergiminister Demtsjenkov, blant annet for å undertegne en avtale (MoU) om atomsikkerhetssamarbeid.