Norge støtter Europarådets handlingsplan for Ukraina

Norge øker støtten til Europarådets handlingsplan for Ukraina med ti millioner kroner i 2016. - Europarådet er en av våre viktigste partnere i arbeidet med å videreutvikle demokrati, rettsstat og styresett i samsvar med europeiske standarder, sier utenriksminister Børge Brende.

Europarådets arbeid bidrar blant annet til å bedre Ukrainas mulighet til å etterleve de menneskerettighetsforpliktelsene landet har påtatt seg som medlem av Europarådet. Handlingsplanen omfatter også støtte til reform av rettsvesenet, korrupsjonsbekjempelse, frie og rettferdige valg og godt styresett.

Fra før har Norge besluttet å støtte handlingsplanen for 2015-2017 med 25 millioner kroner (tilsvarende tre millioner euro). Samlet utgjør norsk støtte dermed 35 millioner kroner. Dette gjør Norge til en av de største bidragsyterne til Europarådets handlingsplan.

For mer informasjon om den norske støtten til Ukraina, se:

Til toppen