Norge bidrar med observatører i Ukraina

Organisasjon for samarbeid og sikkerhet i Europa (OSSE) sender en observatørstyrke til Ukraina som skal bidra til å dempe spenninger og fremme fred, stabilitet og sikkerhet i landet. – Regjeringen mener det er positivt og viktig å sende OSSE-observatører til Ukraina, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge har tilbudt OSSE 13 observatører og vi bidrar med 500.000 euro. I første omgang reiser 100 observatører til Ukraina for å melde om hendelser og rapporter som strider mot OSSEs prinsipper og forpliktelser. – Observatørenes tilstedeværelse kan bidra til mer ro og redusert spenning og vil også kunne innhente objektiv informasjon om situasjonen på bakken. Det er viktig at observatørene får utføre sitt oppdrag uhindret, sier utenriksminister Børge Brende.

OSSEs kontor for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter (OSSE/ODIHR) har også kunngjort at de vil sende valgobservatører til presidentvalget i Ukraina 25. mai. Norge har sendt seks langtidsobservatører som allerede er på plass i Ukraina. Vi vil sende ytterligere 30 korttidsobservatører som vil være i Ukraina de siste dagene før og under valget.

Til toppen