Gratulerer Ukraina med valget

- Jeg vil gratulere det ukrainske folk med et vel gjennomført presidentvalg. På tross av at mange ukrainere i Donetsk, Luhansk og på Krim ble forhindret fra å delta i valget, tyder valgobservatørenes foreløpige uttalelser på at valget har foregått i ordnede former, sier utenriksminister Børge Brende

 Det vil ventelig ta noe tid før det foreligger et offisielt valgresultat. Det synes likevel klart at Petro Porosjenko blir Ukrainas neste president. 

 - Porosjenko står overfor en formidabel oppgave som president. Han skal ikke bare bekjempe korrupsjon og legge vilkårene til rette for investeringer og ny økonomisk vekst, han skal også bygge bro mellom deler av nasjonen som den seneste tiden har stått steilt mot hverandre. Jeg tror han forstår utfordringene og at det er hardt arbeid og tunge reformer som nå kreves. Ukrainas folkevalgte president har Norges støtte når han skal ta fatt på disse oppgavene, sier Brende. 

 De internasjonale valgobservatørene fra OSSE mener valget i Ukraina er gjennomført på en måte som gir uttrykk for folkeviljen i landet.  

- Det viktig at alle OSSEs medlemmer, inkludert Russland, anerkjenner valgutfallet og bidrar til å gi Ukraina den roen de har behov for, sier utenriksministeren.

Norge vil firedoble støtten til Ukraina i 2014 sammenliknet med fjoråret. 

Til toppen