Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Stolt, sterk og synlig

Innlegg av statsminister Erna Solberg på den nordiske BPA-konferansen Stolt, sterk og synlig hos Uloba i Oslo 14. oktober 2016.

Ikke fullstendig manus, sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen
Innflytelse over egen livssituasjon svært viktig
Fører til frie, selvstendige liv
Selvsagt for mange av oss
Skal være selvsagt for alle

De fleste ønsker utdanning og arbeid
Vil ha inkluderende samfunn for alle og deltakelse i arbeidslivet:
XXL: Er en bedrift som tar samfunnsansvar og åpner dørene for personer som står utenfor
XXL samarbeider godt med NAV i mange deler av landet slik at personer med nedsatt funksjonsevne får muligheten i arbeidslivet
Trenger flere arbeidsgivere som dette
Regjeringen har styrket innsatsen for at flere unge med nedsatt funksjonsevne skal komme i jobb (for eksempel ny lønnstilskuddsordning og ny tilretteleggings- og oppfølgingsavtale)

Ønsker også å legge til rette for deltakelse i dagliglivet
BPA kan bidra til det
Mennesker med stort behov for bistand fått lovfestet rett til BPA
Mange funksjonshemmede bestemmer nå selv

For litt over et år siden: Besøkte Øyvind og Bjørn Hansen i Narvik
Brødrene har en muskelsvinnsykdom
Mest opptatt av å se mulighetene – ikke hindre
BPA-brukerne Øyvind og Bjørn fortalte mye om valgfrihet og verdighet:

“Klokken nærmer seg 05.30, og kveldens siste konsert for min del begynner på hovedscenen”, skriver Øyvind på bloggen sin en dag i slutten av juni.
Han er på festival - elektronisk musikk
Øyvind skriver om magisk stemning, trykk fra høyttalerne:

“Jeg blir veskeholder for en fremmed jente, som takk får jeg glittersminke rundt øynene mine. Venninnen hennes tar armene mine og danser med meg. Jeg føler meg lykkeligere enn noen sinne. Til tross for min funksjonshindring, står jeg midt blant tusenvis av likesinnede. De ser ikke en person som lider av noe, de ser en person som elsker livet. En person som har gjennomført et av sine store mål. Ved hans side står assistenten. Verktøyet som frigjør personer med et assistansebehov.”

Sterkt og viktig møte med Øyvind og Bjørn

I innspill til Ungdomshelsestrategien sa Ungdomsrådet på Ahus:
«Det snakkes mye om reell brukermedvirkning. Reell brukermedvirkning er ikke å sette ungdom i et rom i noen timer og svare på gitte spørsmål. Det er heller å utfordre ungdommene på spørsmål de mener er viktige, over lengre tid».

Derfor inviterte helseministeren Unge funksjonshemmede til å skrive forord i ungdomshelsestrategien

Brukernes ønsker og muligheter ikke stått sterkt nok
Og selv om mange fått større innflytelse nå, må dette viktige arbeidet fortsette
Har fremdeles en vei å gå

Rettighetsfesting av BPA ny fra 2015 og Helsedirektoratet evaluerer
Vi følger utviklingen i ordningen nøye
Gode klage- og ombudsordninger
Regjeringen lagt frem opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering:
Gjør kommunene bedre rustet
Styrker brukerperspektivet og kvaliteten og samhandling mellom nivåer
Universell utforming, IKT og velferdsteknologi også viktige satsingsområder
Eksempler: Nettløsninger, billettautomater osv.

Diskriminering og trakassering - alvorlig hinder for deltakelse
Viktig med godt og sterkt diskrimineringsvern
Regjeringen nylig hatt forslag til ny felles likestillings- og ikke-diskrimineringslov på høring: Ny felles lov vil gi bedre vern

Og ikke minst: Folks holdninger - hva vi sier til og om hverandre
Hatt sterke møter med personer som har opplevd hatefulle ytringer:
"Du er så stygg at jeg må gå på badet og kaste opp" var en av mange kommentarer Ingrid Haukeland fikk etter å ha opptrådt på TV med en fantastisk sangstemme. Hun ble født med kreft på begge øynene og har hatt glassøye fra hun var liten. Dette er bare ett eksempel av mange.

Kan ikke ha det sånn – aldri godta hets for hvem vi er som mennesker

Mye å lære av Ingrid, Bjørn og Øyvind og mange andre – vil tro det er mange av dere her i dag som ser muligheter, ikke problemer
Vårt samfunn har plass til alle

Vi er samlet på denne konferansen for å diskutere viktig tema
Blant annet utveksling av erfaringer med våre nordiske venner om organisering av BPA - som er noe ulik fra land til land
Men også for å feire at Uloba fyller 25 år
Uloba: Pioner, gått i bresjen for å løfte livskvalitet for mange, dere utfordrer oss, dere gir dere aldri

Dere, deres ansatte og assistenter gjør en stor forskjell

Lykke til med konferansen – tusen takk for at jeg fikk komme

Til toppen