Presseinformasjon

Utviklingsministeren til høynivåforum for global utvikling

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltar på FNs høynivåforum for oppfølging av bærekraftsmålene i New York 14.-18. juli. - Verdenssamfunnet har lykkes med å redusere ekstrem fattigdom, men vi er fortsatt langt fra mål. Å nå våre felles bærekraftsmål er helt nødvendig for å kunne løse de store utfordringene verden står overfor, sier Ulstein.

Høynivåforumet samler mer enn 3000 deltakere fra hele verden. I år skal 47 land rapportere til FN om hvordan de følger opp bærekraftsmålene nasjonalt. I tillegg deltar en rekke organisasjoner, næringsliv og akademia. Fra Norge deltar utviklingsminister Dag-Inge Ulstein, klima- og miljøminister Ola Elvestuen og forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø. 

FNs 193 medlemsland ble i 2015 enige om 17 ambisiøse bærekraftsmål og «2030-agendaen for bærekraftig utvikling» for hvordan verden kan utrydde ekstrem fattigdom, sikre inkluderende bærekraftig utvikling og fremme velstand, fred og rettferdighet for alle. I år skal høynivåmøtet vurdere status for oppfølging av bærekraftsmålene om god utdanning, anstendig arbeid og økonomisk vekst, mindre ulikhet, stoppe klimaendringene, fred og rettferdighet samt samarbeid for å nå alle 17 målene. Du kan lese mer om de globale målene her

- Bærekraftsmålene er veikartet for Norges utviklingspolitikk. De forplikter alle land, også Norge. Jeg er spesielt opptatt av å inkludere de mest sårbare menneskene, som ekstremt fattige, personer med funksjonsnedsettelser og jenter utsatt for kjønnslemlestelse og barneekteskap, sier Ulstein. 

Finansiering for utvikling er en viktig del av utviklingsministerens program. Ulstein skal blant annet signere en avtale med FN om økt skattesamarbeid. Han skal også ha en rekke møter med viktige partnerland for Norge. På Nelson Mandela-dagen 18. juli skal Ulstein innvie en fredsbenk utenfor FNs hovedkvarter, i samarbeid med Nobels Fredssenter. 

I juli tar Norge over ledelsen av FNs økonomiske og sosiale råd (Ecosoc). Det er FNs viktigste organ for utforming av utviklingspolitikk og vert for høynivåforumet. Det er første gang siden 1956 at Norge har dette vervet, som varer frem til juli 2020. 

- Denne oppgaven er viktig for Norge, og i tråd med vårt engasjement for FN, utvikling og bærekraftsmålene. Det er nødvendig at land som kan og har relevant kunnskap tar ansvar gjennom verv som dette. Norges FN-ambassadør i New York Mona Juul vil gjøre en solid innsats, sier Ulstein.

Pressekontakt: Astrid Sehl, astrid.sehl@mfa.no (med på reisen)