Ulykker i landbruket

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

På konferansen «Ikke en bonde å miste – om ulykker og arbeidsevne i landbruket» 15. oktober på Stjørdal, presenteres ferske forskningsfunn om ulykker i norsk landbruk.

Til tross for at kun tre prosent av norske arbeidstakere er sysselsatt i landbruket, står sektoren for 20-30 prosent av alle dødsulykker i arbeidslivet. Vi mangler kunnskap om årsaker til ulykker i norsk landbruk, og i tillegg har vi heller ikke noen god oversikt over antall ulykker.

Konferansen er sluttkonferansen for forskningsprosjektet «Ulykker i landbruket» og er finansiert av Norges forskningsråd og forskningsmidler over jordbruksavtalen. Prosjektet og konferansen gjennomføres i tett samarbeid med næringen. 

Konferansen finner sted på Quality Airport Hotel Værnes (Stjørdal sentrum), 15. oktober 9.00 – 16.00.