Undertegner avtale om områdesatsing i Oslo sør

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Staten og Oslo kommune er enige om å inngå et nytt langsiktig samarbeid om en områdesatsing i Oslo sør fra 2018 – 2026. – Jeg er glad for å starte opp samarbeidet om å bedre levekårene i bydel Søndre Nordstrand, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Byrådsleder Raymond Johansen, kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.
Intensjonsavtalen mellom staten og Oslo kommune undertegnes av byrådsleder Raymond Johansen, kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Foto: KMD

Satsingen skal bidra til å skape større muligheter for dem som bor i bydelen og at de mest utsatte lokalområdene i Oslo sør skal oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp.

Innsatsområdene er nærmiljøutvikling og forebyggende arbeid, oppvekst og utdanning og sysselsetting.

– Det er viktig at vi fortsetter å jobbe for bedre levekår i Søndre Nordstrand, skaper et bedre nærmiljø, styrker det forebyggende arbeidet blant barn og unge og satser på sysselsetting, sier statsråd Monica Mæland.

Intensjonsavtalen mellom staten og Oslo kommune ble undertegnet av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og byrådsleder Raymond Johansen.

– Oslo kommune har utviklet en områdepolitikk som skal bidra til at alle områder i byen vår er trygge og gode steder å vokse opp. Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at flest mulig gjennomfører hele skoleløpet, at de går videre og får seg en utdanning og at det står en jobb og venter på dem når de er ferdig. Det krever en felles innsats fra hver eneste familie, fra kommunen og fra staten, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Gjennom områdeløftet skal vi forebygge utenforskap, forbedre tjenestetilbudet til dem som trenger det og sørge for at flere får muligheten til utdanning og jobb. For å løse de komplekse utfordringene som preger utsatte områder må vi se kommunale og statlige virkemidler i sammenheng. Vi samarbeider godt i dag, og jeg er glad regjeringen nå forplikter seg helt og fullt til områdesatsingene, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Oslo kommune har satt av 30 millioner kroner til Oslo sør-satsingen i 2018 og staten 14 millioner kroner. I tillegg har staten avsatt 30 millioner til Politiet og midlene er øremerket kriminalitetsforebyggende arbeid i området.

Staten og Oslo kommune skal sammen utvikle og prøve ut nye virkemidler og arbeidsformer med en bedre koordinering av statlige og kommunale virkemidler.

– Jeg ser spesielt fram til et tett samarbeid med sosiale entreprenører for å løse utfordringer både når det gjelder nye veier til arbeid og velferd og i utvikling av gode nærmiljøer, sier Mæland.

Nye erfaringer, innovative arbeidsformer og modeller som utvikles i satsingen skal deles med andre bydeler og kommuner over hele landet.

Staten og Oslo kommune har samarbeidet i ti år om Oslo sør-satsingen. Delområder i bydelen har fortsatt store utfordringer.

Intensjonsavtale mellom staten og Oslo kommune om områderettet innsats i Oslo sør fra 2018 (pdf)

Kontaktpersoner:

  • KMD: kommunikasjonsrådgiver Heidi Egede-Nissen, mobil 404 37 384
  • Oslo kommune, Byrådsavdeling for byutvikling: spesialkonsulent Per-Øystein Lund, mobil 990 13 389