Undertegner avtale om områdesatsing i Stavanger

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Staten og Stavanger kommune er enige om å inngå et langsiktig samarbeid om områderettet innsats i de nordøstlige delene av Storhaug bydel. – Områdesatsinger er viktige for å skape bedre levekår i bestemte bymiljø. Her vil tidlig innsats for barn og unge, gode bo- og nærmiljøer og sosiale entreprenørskap være viktig, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Intensjonsavtalen mellom staten og Stavanger kommune ble undertegnet av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og ordfører Christine Sagen Helgø (H) 21. august.

– Det er ingen tvil om at Storhaug er en spennende bydel med mange gode kvaliteter som kan utvikles videre i områdeløftet. Jeg har stor tro på det gode samarbeidet som nå kommer på plass, og ser frem til å følge arbeidet som skal gjøres de neste årene for å bedre levekårene i de nordøstlige delene av Storhaug bydel, sier ordfører Christine Sagen Helgø.

Den langsiktige avtalen omfatter de nordøstlige delene av Storhaug bydel i Stavanger og gjelder fra 2017 – 2024. Denne delen av bydelen har konsekvent skåret dårligst på levekårsundersøkelsene siden 2002, og skårer dårlig på områder som fattigdom, arbeidsledighet, kriminalitet, ungdomskriminalitet og helse.

– Nå som staten, kommunen og andre samarbeidspartnere skal gjøre en felles og målrettet innsats, kan vi bidra til å skape bedre bomiljø, levende lokalsamfunn og gode oppvekstvilkår for barn og unge. Her vil også sosiale entreprenører få en viktig rolle med sin evne til å skape nye veier til velferd og arbeid, sier Sanner.

Stavanger kommune har arbeidet med områdesatsing i Storhaug bydel siden 2014. Nå starter en felles utvikling av et nytt program. Satsingen skal bygge videre på den innsatsen som er gjort for å sikre en fortsatt positiv utvikling blant annet gjennom god integrering og utvikling av nærmiljøanlegg. Barnehager, skole og arbeid vil være sentrale innsatsområder.

– Jeg er glad for at de som vokser opp i Storhaug bydel med denne områdesatsingen kan få tilført større og målrettede ressurser til oppvekstmiljøet. Tilskuddsordninger som Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom og Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan gi Storhaug viktige bidrag til dette arbeidet fremover, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

– Ett av satsningsområdene på Storhaug er god inkludering gjennom tidlig innsats i oppveksttjenestene. Gjennom avtalen vil vi styrke helsestasjoner og skolehelsetjenesten i bydelen neste år, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det er opparbeidet mye kunnskap og erfaringer gjennom andre områdesatsinger i Groruddalen, indre Oslo øst og Fjell i Drammen, som også Stavanger vil kunne dra nytte av.

– Vi må lære på tvers av byene hvilke tiltak som best skaper bedre bo- og bymiljøer. Byene våre vokser og vil vokse fremover. Skal vi ha bærekraftig byutvikling må vi skape bymiljøer der det er godt å vokse opp og trygt å bo og leve, sier Sanner.

Intensjonsavtale mellom staten og Stavanger kommune om områdesatsing i Storhaug bydel (pdf)

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00