Undertegnet ny sikkerhetsavtale

Norge undertegnet torsdag 12. oktober en ny generell sikkerhetsavtale med Frankrike som avløser en avtale fra 1974.

Signering
Ambassadør Rolf Einar Fife undertegnet avtalen på vegne av den norske regjeringen. Foto: FD

Det er Forsvarsdepartementet som er forvaltningsansvarlig for slike avtaler, som gjelder utveksling og gjensidig beskyttelse av nasjonal sikkerhetsgradert informasjon. Forsvarsdepartementet har ledet forhandlingene med den franske sikkerhetsmyndigheten, i nært samarbeid med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). En moderne sikkerhetsavtale gjelder innenfor både forsvarssektoren og sivil sektor. De inngås på regjeringsnivå og er folkerettslig bindende avtaler (traktater). Ambassadør Rolf Einar Fife undertegnet avtalen på vegne av den norske regjeringen.   

- Det har vært viktig å få plass denne avtalen fordi den tydeliggjør at den gjelder for alle samfunnssektorer. Med den utviklingen som har vært, og som stadig pågår, når det gjelder nye sikkerhets- og trussel-utfordringer, er det av vesentlig betydning at en sikkerhetsavtale som danner basisen for et godt sikkerhetssamarbeid mellom våre to land, dekker hele spekteret der utveksling av gradert informasjon er nødvendig og nyttig,  sier Kjersti Klæboe, ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet.

 

Til toppen