Ekstra støtte til Unescos utdanningsarbeid

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge gir 16 millioner kroner i ekstra støtte til FNs arbeid med å sikre utdanning for alle. Midlene går blant annet til å få flere, og bedre kvalifiserte, lærere.

Støtten går til utdanningsarbeidet i regi av FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (Unesco). Den globale satsingen ‘Utdanning for alle’ erUnescos hovedprioritering og ett av de globale tusenårsmålene. Dette er i tråd med regjeringsplattformen som sier at «regjeringen vil ta en global lederrolle i arbeidet med utdanning for alle». Nylig ble statsminister Erna Solberg utnevnt av FNs generalsekretær til å lede FNs pådrivergruppe for oppnåelse av tusenårsmålene.

- Verden har tatt et stort skritt for å oppnå utdanning for alle, men det er en lang vei igjen. 30 millioner jenter går ikke på skolen og det mangler 6,8 millioner lærere verden over, sier utenriksminister Børge Brende.

Tore Eriksen og Irina Bokova
Norges ambassadør til OECD og Unesco, Tore Eriksen (tv), signerte avtalen med Unescos generalsekretær Irina Bokova 20. november 2013. (Foto: Yngvild Gotaas, Norges Unesco-delegasjon)

De norske midlene skal blant annet bidra til å bygge opp ressurser og lærekrefter. Fire millioner kroner går til lærersatsingen «Teacher Task Force». Midlene går også til arbeidet for en konvensjon for godkjenning av høyere utdannings-kvalifikasjoner, som vil lette mobilitet for studenter og akademikere. To millioner kroner går til styrking av Unescos evalueringsarbeid med mål om å oppnå bedre resultater med Unescos egne utdanningsprogram.

– Vi er veldig glade for at den nye, norske regjeringen vil videreføre Norges sterke satsing på utdanning, sier Unescos generaldirektør, Irina Bokova.

Avtalen ble undertegnet 20. november i forbindelse med Unescos generalkonferanse. Norges ambassadør til Unesco og OECD i Paris, Tore Eriksen, signerte avtalen sammen med Unescos generaldirektør, Irina Bokova.

Det ble samtidig inngått en avtale om én million kroner til organisasjonens arbeid for bevaring av historiske manuskripter i Mali. Om lag fem prosent av den totale samlingen på rundt 700.000 manuskripter fra 1200- til 1800-tallet ble ødelagt etter at militante islamister inntok Timbuktu tidligere i år. Det er viktig, både for befolkningen i Mali men også for verdens kulturarv, å sikre bevaringen av de resterende manuskriptene. Samlingen består av religiøse, filosofiske, historiske og vitenskapelige skrifter.

Norge er en viktig bidragsyter til Unesco. Med det nye bidraget vil den totale støtten for i år komme opp i 70 millioner kroner, i tillegg til 16 millioner kroner i fast kontingent. Unesco har siden 2011 hatt en betydelig nedgang økonomisk, etter at USA og Israel trakk sin støtte da Unesco aksepterte Palestina som medlemsstat. USA stod for rundt en fjerdedel av Unescos budsjett.

****