Det ungarske formannskapet prioriterer jernbane

Omarbeiding av jernbanepakke 1 står sentralt i det ungarske formannskapets transportpolitiske prioriteringer, og EU vil lage regelverk for busspassasjerers rettigheter. Mer om dette i nyeste utgave av Samferdselsnytt fra samferdselsråd Olav Grimsbo.

Hovedsakene som det kan leses mer om i denne utgaven av Samferdselsnytt er:

  • Enighet om grensekryssende oppfølging av trafikkforseelser på Rådsmøtet 2. desember
  • Omarbeiding av Jernbanepakke 1 sentralt i det ungarske EU-formannskapets transportpolitiske prioriteringer
  • Positiv reaksjon på forslaget til handlingsprogram for EUs radiospektrumspolitikk på Rådsmøtet 3.desember, men usikkerhet om tidsplanen.
  • Sikkerhet og spektrum øverst på de ungarske teleprioriteringene første halvår 2011
  • Overraskende enighet mellom Rådet og Europaparlamentet om regelverk for busspassasjerers rettigheter
  • Kommisjonen er ikke fornøyd med medlemsstaters implementering av regelverk i transport- og telekomsektoren; flere innklaget til EU-domstolen for trakatbrudd.

 Les hele Samferdselsnytt her.

Til toppen