Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ungarske organisasjoner hospiterer i Norge

EØS-midlene

Fire norske organisasjoner står klare til å ta i mot hospitanter fra ungarske frivillige organisasjoner til høsten. Samarbeidet er kommet i stand gjennom EØS-midlene.

Hospiteringen starter i august og september og varer 3-5 måneder. Det er god spredning både på tema og geografi. Hospiteringen er en del av programmet for frivillige organisasjoner i Ungarn som Norge finansierer gjennom EØS-midlene.

Et av formålene til programmet er å styrke det sivile samfunn i Ungarn gjennom å bygge kompetanse og kunnskap. Deler av programmet på 12,6 millioner euro er satt av til hospiteringsordningen. Den første runden med tildelinger er nå klar.

Oversikt over hospiteringsprosjektene:

Jæren distriktspsykiatriske senter tar i mot lederen for stiftelsen Tamasz. Stiftelsen arbeider med hjemløse i den ungarske byen Pecs, og ønsker å integrere psykososial støtte som en del av tilbudet sitt.

United World College i Fjaler skal ta i mot en representant for stiftelsen Never Give Up. Organisasjonen arbeider med romungdom og bevegelseshemmede, og ønsker å lære mer om hvordan det internasjonale nettverket av videregående skoler jobber med bærekraft i sine prosjekter.

Kirkens Bymisjon i Oslo skal ta i mot en representant fra det ungarske senteret Defence for Human Rights. I sitt arbeid jobber hun med rusavhengige kvinner/mødre, og ønsker å lære mer om Bymisjonens forskningsorienterte virksomhet.

Gründerhuset The HUB i Bergen tar i mot en representant for stiftelsen Local Measure. The HUB har fokus på sosial innovasjon og samler mennesker med ulik bakgrunn, erfaring og yrkesretning. Den ungarske stiftelsen ønsker å lære mer om hvordan gründerhuset fungerer med tanke på å etablere en liknende møteplass og kreativt miljø for frivillige organisasjoner i Ungarn.

Gjennom EØS-midlene støtter Norge det sivile samfunnet i alle de 15 mottakerlandene. Liknende hospiteringsordninger er avtalt for flere av NGO-programmene.

Se oversikt over pågående utlysinger

Til toppen