Ungdommens utfordringer

Et rekordstort ungdomskull på 1,8 milliarder mennesker er tema i FNs årlige rapport om situasjonen for verdens befolkning, som ble lansert globalt og i Oslo i dag. - Alle disse unge menneskene skal ha noe å leve av og leve for, sa statssekretær Morten Høglund, som talte på lanseringen hos FN-sambandet.

Rapporten ‘State of the World Population Report’ utgis av FNs befolkningsfond (UNFPA) og er en tilstandsrapport for verdens befolkning. Til tross for utfordringene med det store ungdomskullet, konkluderer rapporten med at dagens befolkningssammensetning vil kunne gi en enorm sosialøkonomisk avkastning. Rapporten fokuserer på 60 land med store ungdomskull, hvor majoriteten i samfunnet er i arbeidsfør og produktiv alder.

Høglund viste til rapportens omtale av den voldsomme økonomiske utviklingen i mange øst-asiatiske land siden femti- og sekstitallet, og at dette delvis skyldes at disse landene har satset på barn og ungdoms muligheter til utdanning, utvikling og familieplanlegging.

- Dersom denne tilnærmingen blir kopiert i landene sør for Sahara, vil den økonomiske veksten kunne bli svært stor, sa Høglund.

Han viste til at fra norsk side har regjeringen tatt et stort skritt for å bidra til å bedre barn og unges situasjon gjennom den nye utdanningssatsingen, i tillegg til prioritering av global helse og styrking av menneskerettigheter. Utdanning er en forutsetning for bærekraftig økonomisk vekst og utvikling, og for satsing på ungdom som ressurs, aktører og deltagere, med demokratiske rettigheter og unges jobbmuligheter.

UNFPAs nestleder, Anne-Birgitte Albrectsen
UNFPAs nestleder, Anne-Birgitte Albrectsen under lansering av State of the World Population Report 2014 (FN-sambandet)

Under lanseringen trakk UNFPAs nestleder, Anne-Birgitte Albrectsen, frem at ni av ti personer i alderen 10-24 år bor i utviklingsland. 400,000 av disse er jenter som lever sør for Sahara. Hun viste til rapporten som illustrerer betydningen av kvinners rettigheter for økonomisk utvikling.  

Rapporten kan lastes ned her.

Til toppen