Ungdomsenheten på Eidsvoll er åpnet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Ove Vanebo åpnet i dag Ungdomsenhet øst på Eidsvoll.

Ungdomsenheten er for barn og unge mellom 15-18 år som skal settes i varetekt og/eller skal sone fengselsstraff.  – Enheten skal ivareta barnas særskilte behov og bidra til at barn ikke skal sitte i fengsel sammen med voksne innsatte, sier statssekretær i Justisdepartementet, Ove Vanebo (Frp). – Mitt inntrykk av enheten er at her er det både svært god kompetanse og solide fasiliteter. 

 
Statssekretær Vanebo på åpningen sammen med direktør Vollan og assisterende direktør Sandlie, Kriminalomsorgsdirektoratet.

Avdelingen har totalt fire plasser med høyere sikkerhetsnivå. Enheten er underlagt Ullersmo fengsel, lokalisert i Eidsvoll kommune.

UE øst har 30 stillingshjemler i turnus, samt avdelingsleder og nestleder. Halvparten av de ansatte har fengselsfaglig bakgrunn, de øvrige er ansatt som miljøterapeuter med fagbakgrunn som blant annet sosionom, vernepleier, barnevernspedagog, lærer/pedagog.

Enheten har i tillegg et tverretatlig team som består av psykolog, barnevernsfaglig rådgiver/koordinator og pedagogisk rådgiver. Teamets hovedoppgave er, i samarbeid med enheten, å ivareta de innsattes behov under straffegjennomføringen, og forberede tiden etter løslatelse for å sikre at relevante forvaltningsmyndigheter følger dem opp. Målet er å motvirke tilbakefall til ny kriminalitet.

Enheten vil også kunne gi et tilbud til 18 og 19 åringer etter individuelle vurderinger. Målgruppen er utvidet blant annet som følge av nedgangen i barn og unge som sitter i varetekt/soner dom.

Ungdomsenhet øst er den andre særskilt tilrettelagte fengselsavdelingen for innsatte under 18 år. I Bergen ble det etablert en enhet i 2009, med kapasitet for fire innsatte.

Statistikk

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Antall innsatte   under 18 år – dom og varetekt

84

75

71

29

28

25

Antall innsatte   i Ungdomsenhet vest (UE-vest)

11

7

12

11

8

10

Gjennomsnitt   oppholdstid (døgn) i UE-vest

115

149

144

165

72

102

Antall innsatte under   18 år som har vært innsatt i andre fengselsenheter

73

68

59

18

20

15

Før 2012 satt det gjennomsnittlig mellom 5-10 innsatte i fengsel pr. dag. Etter 2012 har antallet sunket betydelig. I 2015 satt det i gjennomsnitt 1-2 barn i fengsel per dag. Pr. 1.4. då satt tre barn i fengsel, hvorav 2 i varetekt.