Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Unge arbeidsledige i Europa får hjelp fra Norge

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Livet mitt har endret seg i en positiv retning, forteller portugisiske Ines Nascimento do Carmo (28). Gjennom et prosjekt finansiert av EØS-midlene gikk hun fra å være nyutdannet og arbeidsledig til fast jobb.

Ines Nascimento do Carmo fikk jobb etter å ha deltatt i et prosjekt finansiert av EØS-midlene. Foto: Foto: Simon Johannsson.

26. april ble fondet mot ungdomsledighet lansert på Norges hus i Brussel. Dette er et nytt fond under EØS-midlene som skal finansiere pilotprosjekter i Europa som bidrar til å få ungdom i arbeid. I alt lyses det nå ut ca. 550 millioner norske kroner til dette formålet.

De tre giverlandene Norge, Island og Liechtenstein var representert under lanseringen, sammen med representanter fra Maltas formannskap i EU og Europakommisjonen.

Fikk høre historie fra virkeligheten

Som en representant for ungdommen, var Ines Nascimento do Carmo invitert for å dele sin historie.

Etter fem år med ingeniørstudier i hjembyen Covilha i Portugal ble hun møtt av et utfordrende arbeidsmarked. Nedgang i tekstilindustrien og en aldrende befolkning har rammet byens økonomi og innbyggere hardt. Arbeidsledigheten utgjør 14 prosent av den totale arbeidsstyrken, og særlig de unge sliter med å få seg jobb.

– Jeg søkte på alle jobber som dukket opp, men fikk bare avslag. Tiden og pengene jeg hadde investert i utdannelsen virket bortkastet. Jeg begynte også å miste troen på meg selv og min nytteverdi i samfunnet, fortalte hun.

Etter et halvt år med aktiv jobbsøking ble do Carmo invitert til å ta del i det lokale prosjektet IDEARIA i Covilha. Gjennom eksperimentelle aktiviteter som kombinerer kunst, innovasjon og sosialt entreprenørskap skulle ungdommens sosiale og tverrfaglige ferdigheter utvikles og gjøre dem bedre egnet for arbeidslivet.

Prosjektet er finansiert av EØS-midlene i Portugal, der et av satsingsområdene retter seg mot å styrke sivilt samfunn gjennom sosialt entreprenørskap. 27 prosjekter i Portugal har så langt mottatt støtte, og skal bidra til at over 5000 arbeidsledige ungdom får seg jobb.

Resulterte i fast jobb

Gjennom deltakelsen i programmet ble do Carmo mer trygg på seg selv, og tilegnet seg kompetanse som resulterte i et jobbtilbud. I dag jobber hun som ingeniør innen industriell design.

– Jeg har fått drømmejobben takket være prosjektet. IDEARIA har endret mitt syn på fremtiden og jeg er takknemlig for de mulighetene dette har gitt meg, fortalte hun.

 

Skal finne innovative løsninger

Fondet som nå er lansert skal dekke alle de 15 landene som mottar EØS-midler, samt Irland, Italia og Spania. I tillegg til å finansiere pilotprosjektene som bidrar til å få ungdom ut i arbeid, skal fondet også finansiere overføring av tiltak som virker i et land, til et annet. Det er også satt av midler til å forske på hvorfor enkelte tiltak har større effekt enn andre.

– Ledigheten blant unge i Europa og EU er fremdeles høy. Å bruke en del av EØS-midlene til å finne nye og innovative måter å redusere denne på er svært viktig, sa statssekretær Elsbeth Tronstad som representerte Norge under lanseringen.

Den samlede arbeidsledigheten blant unge i alderen 15 til 24 år er 19 prosent. I Hellas er den 45 prosent, mens 41 prosent av de unge i Spania er arbeidsledige.

– Når unge blir forhindret fra å ta del i arbeidsmarkedet, kaster man bort verdifulle ressurser og talenter, men også investeringer som har blitt gjort i form av opplæring og utdanning, sa statssekretæren.

Statssekretær Elsbeth Tronstad under lanseringen av fondet. Foto: Foto: Simon Johannsson.

Fakta om EØS-midlene

  • Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa.
  • Avtalen har en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom landene.
  • EØS-midlene er Norges bidrag til dette. EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland.
  • Norge finansierer om lag 98 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.