Unntak fra utreiseforbudet for helsepersonell som skal delta i internasjonalt hjelpearbeid

Dette innholdet er mer enn 7 måneder gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert. Du finner oppdatert informasjon på temasiden Koronasituasjonen.

Helsepersonell som ønsker å delta i internasjonalt hjelpearbeid kan gis unntak fra utreiseforbudet som i dag gjelder for norsk helsepersonell.

Frivillige organisasjoner som Leger Uten Grenser, Røde Kors og lignende organisasjoner driver humanitære prosjekter over hele verden, i land og områder som trenger akutt, medisinsk støtte. Dagens utreiseforbud for norsk helsepersonell kan hindre eller forsinke utsendelser til den type hendelser som de humanitære organisasjonene bidrar i. Dette kan gi dramatiske konsekvenser for pasientene og bidra til en forverret global helsekrise

– Selv om vi er i en vanskelig situasjon, må vi også vise solidaritet med andre land i krise. Det er sannsynlig at behovet for humanitær bistand som følge av korona- pandemien vil øke i tiden fremover, og derfor må Norge bidra med å hjelpe der vi kan. Norge skal fortsette å styrke global helse og ha en handlekraftig humanitær respons, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Leger Uten Grenser og Røde Kors har henvendt seg til Helse- og omsorgsdepartementet med ønske om at norsk medisinsk personell på oppdrag fra norske humanitære organisasjoner, gis unntak fra utreiseforbudet for helsepersonell. Departementet har derfor i dag endret Covid-19-forskriften slik at det fremgår at Helsedirektoratet kan gi dispensasjon fra utreiseforbud for norsk helsepersonell som ønsker å delta i humanitært hjelpearbeid.

Departementet legger til grunn at Helsedirektoratet innretter dispensasjonsordningen slik at organisasjonene kan søke om dispensasjon på gruppenivå fremfor at det må fremmes søknad for hver enkelt person. Dette vil begrense antall søknader og Helsedirektoratets ressursbruk knyttet til saksbehandling.

Her kan du lese forskriften.