Åpent møte om Norges andre nasjonale rapport til FNs menneskerettighetsråd

Utenriksdepartementet inviterer til et åpent møte mandag 22. april (nytt tidspunkt) om Norges andre nasjonale rapport til FNs menneskerettighetsråd under ordningen Universal Periodic Review (UPR).

Utenriksdepartementet inviterer til et åpent møte mandag 22. april kl. 12:30 (NB! Nytt tidspunkt) om Norges andre nasjonale rapport til FNs menneskerettighetsråd under ordningen Universal Periodic Review (UPR).

Møtet finner sted i Utenriksdepartementet, inngang Nordkvartalet. Statssekretær Gry Larsen vil lede møtet.

I forbindelse med opprettelsen av FNs menneskerettighetsråd i 2006 ble det besluttet at alle FNs medlemsland pålegges plikt til jevnlig å rapportere og la seg eksaminere om gjennomføringen av det enkelte lands menneskerettighetsforpliktelser. Ordningen har navnet Universal Periodic Review (UPR) og er en viktig universell mekanisme for å sikre etterlevelse av menneskerettighetsbestemmelser.

I tråd med Menneskerettighetsrådets rapporteringskalender skal Norges andre eksaminasjon finne sted under Rådets 19. landhøringssesjon, april-mai 2014. Prosessen er en interaktiv dialog i Menneskerettighetsrådet, og resultatet er en rekke anbefalinger til landet som eksamineres. Som bakgrunn for gjennomgangen må Norge innen 20. januar 2014 levere en rapport som redegjør for menneskerettighetssituasjonen i Norge.

Utenriksdepartementet vil i løpet av våren starte arbeidet med å utarbeide utkastet til den andre nasjonale rapporten, sammen med andre berørte departementer, herunder Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Fornyings, - administrasjons- og kirkedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.

I den anledning ønsker departementene å invitere sivilt samfunn til et informasjonsmøte om den nasjonale prosessen. Representanter fra de berørte departementene vil delta på møtet.

Påmelding bes meldt til Monica Furnes (mfu@mfa.no) innen torsdag 18. april, med kopi til Maja H. Kjennerud (mhk@ilpi.org). Eventuelle spørsmål kan rettes samme sted. 

Til toppen