Uregistrert lobbyvirksomhet i Brussel

Lobbyaktiviteten fra store bedrifter er enorm i Brussel. En rapport som nylig ble offentliggjort hevder at det eksisterer stor grad av skjult lobbying. Det vil si at mange bedrifter lobber uten at det fanges opp av EUs lobbyregister.

Organisasjonen Friends of the Earth Europe offentliggjorde 22. april en rapport om lobbyvirksomhet overfor EUs organer hos de 50 største firmaene i Europa. Rapporten hevder at det skjer en stor grad av skjult lobbying fra de store bedriftene, skjult i den forstand at de lobber aktivt uten at dette fanges opp av EUs omfattende lobbyregister.

Gjennomgangen som er gjort, viser at 20 av de 50 største firmaene innen EU-området, det vil si omlag 40 prosent, ikke har registrert seg i EUs lobbyregister. Det er imidlertid liten tvil om at bedriftene deltar i påvirkningsarbeid overfor EU-organene. Den vanligste metoden firmaene benytter seg av, er at de har tilsluttet seg en interesseorganisasjon som er innregistrert, men de enkelte medlemsbedriftenes navn blir ikke gjort kjent. 

Organisasjonen mener undersøkelsen viser hvor lett det er å omgå hensikten med EUs lobbyregister. Som det sies i rapporten: “This is partly a result of the very nature of the lobby register launched by the European Commission in 2008”. Blant svakhetene nevnes både det faktum at registreringen er frivillig og dessuten at det er små krav til opplysninger om personnavn på de som representerer organisasjonen. For de som er registrert, er det for øvrig tilstrekkelig at de registrerte opplysningene oppdateres én gang i året.  I rapporten sies det sarkastisk at, basert på registreringene, kan man blant oljeselskapene utlede ”loven om synkende lobbyisme”: Jo større oljeselskap, jo mindre bruker selskapet på lobbyvirksomhet.

Til orientering nevnes at organisasjonen Friends of the Earth Europe er en privat organisasjon med over 30 medlemsorganisasjoner, deriblant det norske Naturvernforbundet. Friends of the Earth Europe er selv en av de over 2600 organisasjonene som har registrert seg i EUs lobbyregister. Dagens register er først og fremst innrettet mot påvirkningsaktiviteter overfor Kommisjonen, men Kommisjonen har uttrykt at dette bør bli et felles register for både Europaparlamentet og Kommisjonen, se blant annet en pressemeldingen fra oktober 2009 om erfaringer etter det første året med et virksomt register.

Les rapporten i sin helhet her.

Til toppen