Urolig over opptrapping i Nagorno-Karabakh-konflikten

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Den alvorlige opptrappingen i konflikten om Nagorno-Karabakh gir grunn til dyp uro, sier utenriksminister Børge Brende. - Også fra norsk side appellerer vi til begge sider om å innstille kamphandlingene og respektere våpenhvilen fra 1994. Tap av flere liv og destabilisering av regionen må unngås, sier utenriksministeren.

Natt til lørdag brøt det ut nye kamper langs den såkalte kontaktlinjen som i henhold til en våpenhvile fra 1994 har utgjort skillet mellom partene i konflikten om Nagorno-Karabakh-regionen i Aserbajdsjan. På tross av våpenhvilen har det tidvis forekommet trefninger mellom partene, men det siste døgnets kamper skal ha vært de hardeste siden 1994. Også sivile liv skal ha gått tapt.

- Norge støtter arbeidet som OSSEs Minsk-gruppe driver for å fremforhandle en fredelig løsning. Jeg oppfordrer innstendig begge sider til å la våpnene hvile og søke en løsning ved forhandlingsbordet, sier utenriksminister Brende.