Ursau kan redde kystlyngheia

Den gammelnorske sauen kan leve ute på øybeite nesten hele året, mye takket være den truede naturtypen kystlynghei. Kystlyngheia kan på sin side tas vare på gjennom tilpasset beiting av sauen.Les hele saken hos Bioforsk

Den gammelnorske sauen er en ursau som kom til Norge som husdyr for rundt 6000 år siden. For noen tiår siden sto rasen på rødlista over truede dyrearter. Dette har avlslaget klart å snu, og i dag har vi en levedyktig bestand i Norge på mellom 15 000 og 20 000 dyr. Det viktigste avlsmålet for rasen er at den skal være tilpasset beitegrunnlaget og det miljøet den lever i. Det medfører at det er stor genetisk variasjon i rasen, noe som gir individuelle forskjeller i både størrelse og farge. Avlsstrategien medfører også at det er en svært hardfør rase som kan holdes utendørs det meste av året.

Gammel norsk sau på Skjærvær.
Gammel norsk sau på Skjærvær. Foto: Thomas H. Carlsen Bioforsk
Til toppen