USA forpliktet til nordisk-baltisk sikkerhet

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet deltok på nordisk-baltisk-amerikansk møte med sine kolleger i USA 1. - 2. juni 2017. Vert for besøket var avtroppende viseforsvarsminister Robert Work. Dette var det fjerde møtet i dette formatet siden første møte i Oslo i september 2015. Tema for møtet var diskusjon av mulighetene for regionalt samarbeid og regionale sikkerhetsspørsmål, blant annet i lys av de endrede rammebetingelsene for sikkerhet i Europa etter Russlands folkerettsbrudd i Ukraina.

Statssekretær Øystein Bø deltok på nordisk-baltisk-amerikansk møte i USA.
Statssekretær Øystein Bø deltok på nordisk-baltisk-amerikansk møte i USA. Foto: FD

- De nordiske og baltiske landene har sammen med USA lagt til rette for en arena for å dele erfaringer og perspektiver på utviklingen i Nordområdene og Østersjøregionen, sier Øystein Bø. - Dialogen er forsterket og fordypet siden 2015. USAs engasjement i dette arbeidet bekrefter amerikansk interesse og forpliktelse overfor våre regioner. 

Det var bred enighet om betydningen av alliert samhold og videreføring av sanksjonene mot Russland inntil Minsk-forpliktelsene er overholdt. Et hovedtema var muligheten for å forsterke øvings- og treningssamarbeidet for å styrke evnen til å operere sammen, og bidra til sikkerhet og stabilitet. Et godt eksempel på dette er luftøvelsen Arctic Challenge som i år samlet mer enn 100 fly fra 12 ulike land, herunder USA. Work bekreftet amerikansk vilje til å bidra til å videreutvikle denne øvelsen.   

Møtet ble gjennomført på det amerikanske marinekorpsets base Camp Lejeune i North Carolina hvor statssekretærene også overvar deler av en realistisk marineinfanteriøvelse.

Til toppen