Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

USAs forsvarsminister besøkte Norge

USAs forsvarsminister James N. Mattis besøkte Oslo lørdag 14. juli, der han hadde møter med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og utenriksminister Ine Eriksen Søreide. – USA er vår nærmeste allierte. Det var derfor veldig hyggelig å ønske den amerikanske forsvarsministeren velkommen til Norge, sier Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og USAs forsvarsminister James N. Mattis under pressemøtet i Forsvarsdepartementet 14. juni 2018.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og USAs forsvarsminister James N. Mattis under pressemøtet i Forsvarsdepartementet. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Under pressemøtet lørdag formiddag takket forsvarsminister Frank Bakke-Jensen Mattis for muligheten til å møtes og snakke om felles utfordringer.

Sentrale temaer for samtalene var nordområdene, avskrekking og styrking av det kollektive forsvaret, kampen mot terror og innsatsen for å stabilisere land i NATOs nærområder, samt byrdefordeling.­

Regjeringen åpnet i juni i år for at styrker fra det amerikanske marinekorpset kan gjennomføre den rotasjonsbaserte øvingen og treningen i Norge i inntil fem år til, og at aktiviteten kan utvides.

— USA har vært vår viktigste og nærmeste allierte i mange år. Gjennom øving og trening har tusenvis av amerikanske soldater fått erfare krevende vinterforhold i Norge. På samme måte har tusenvis av norske soldater og offiserer trent og tatt deler av sine utdannelser i USA, sier forsvarsministeren.

– USA er vår nærmeste allierte. Det var derfor veldig hyggelig å ønske den amerikanske forsvarsministeren velkommen til Norge, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.
– USA er vår nærmeste allierte. Det var derfor veldig hyggelig å ønske den amerikanske forsvarsministeren velkommen til Norge, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Både Norge og USA har lange tradisjoner innenfor internasjonale operasjoner.

— Våre soldater har stått skulder ved skulder i mange av disse operasjonene og mange soldater har knyttet vennskap for livet. I dag informerte jeg forsvarsminister Mattis om at Norge vil øke vårt militære bidrag i Afghanistan, og at vi vil fortsette vårt engasjement i Irak og i NATOs «enhanced Forward Presence» i Litauen, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Fra norsk side er det viktig at NATO har god situasjonsforståelse og evne til å ivareta sine oppgaver i det nordatlantiske området. Norge har lenge arbeidet for å øke oppmerksomheten om Nord-Atlanteren i NATO, noe som har bidratt til å skape økt bevissthet om regionens strategiske betydning i alliansen.

— Vi diskuterte også den pågående moderniseringen av det norske Forsvaret og hvordan dette styrker både vår egen og NATOs forsvarsevne. Norske investeringer i strategiske kapasiteter som kampfly, ubåter og maritime patruljefly er en viktig del av byrdefordelingen i NATO, sier Bakke-Jensen.

Norge bruker i dag om lag 27 % av forsvarsbudsjettet på materiellinvesteringer. BNP-andelen, med de foreliggende prognosene, ligger an til å bli 1,61 % for 2018.

— Regjeringen har økt forsvarsbudsjettet hvert år siden regjeringsskiftet i 2013. Økningen bringer oss nærmere NATOs to-prosent mål, men vi har fremdeles et stykke igjen. Vi vil derfor fortsette å styrke forsvarsbudsjettene i årene fremover, avslutter forsvarsministeren.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mottok USAs forsvarsminister James N. Mattis i Forsvarsdepartementet 14. juni 2018.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen tok imot USAs forsvarsminister James N. Mattis i Forsvarsdepartementet 14. juni 2018. Foto: Asgeir Spange Brekke / Forsvaret
Til toppen