USAs henrettelse av nr. 1000

Dette innholdet er mer enn 15 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge ønsker å markere prinsipiell motstand mot dødsstraff i anledning USAs henrettelse 2. desember av Kenneth Lee Boyd. Boyd var fange nr. 1000 som ble henrettet etter at dødsstraffen ble gjeninnført i USA i 1976.

Norge mener at retten til liv er den mest grunnleggende av alle menneskerettigheter og tar avstand fra all bruk av dødsstraff. Dødsstraffen er inhuman, irreversibel og har ingen dokumentert allmennpreventiv effekt. Norge har regelmessig gitt uttrykk for vårt syn i internasjonale fora og i bilateral kontakt med aktuelle land, deriblant USA. Norge vil fortsette dette arbeidet.

I anledning USAs 1000. henrettelse har Norge sluttet seg til en erklæring avgitt av EU-landene som protesterer mot USAs bruk av dødsstraff.