Utanriksministeren i Nato-møte

Sted:

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek digitalt på utanriksministermøte i Nato.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Trude Måseide, 95 72 65 10