Ny rapport:

Utbygging av sykehjemsplasser

KS har i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet nylig gjennomført en undersøkelse om kommunenes planer for utbygging av omsorgsplasser.

Resultater fra undersøkelsen viser at kommunene har planer om å bygge ut 4000 flere heldøgnsplasser de neste fire årene. Det er taktskifte. For perioden 2008-2013 viser SSB-tallene en netto tilvekst på 583 institusjonsplasser. Undersøkelsen til KS viser videre det er behov for utbygging og renovering av til sammen om lag 60 000 plasser fram mot 2030. Regjeringen vil derfor lage en plan sammen med KS for utbygging av flere plasser.

- Vi har nå for første gang spurt kommunene direkte om deres planer og behov for utbygging av heldøgns omsorgsplasser. Dette er et godt utgangspunkt for å lage en konkret plan i samarbeid med KS. Vi er allerede godt i gang. Regjeringen har styrket investeringsordningen. Vi har økt statens andel fra 35 til 50 prosent ved bygging og rehabilitering av heldøgns omsorgsplasser. Dette har ført til en betydelig økning i søknader fra kommunene. Regjeringen vil øke både kapasiteten og  kvaliteten i omsorgstjenesten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Les rapporten "Undersøkelse om kapasitet og ventetid heldøgns omsorgsplasser"

Fakta om investeringsordningen: 

Grafisk fremstilling av veksten i innvilget tilskudd (trykk her for en større versjon av grafen). Illustrasjon: Helse- og omsorgsdepartementet

Til toppen