Utbygging av Visund Nord IOR – økt utvinning på Visundfeltet

Olje- og energidepartementet har i dag godkjent installasjon av en ny brønnramme nord på Visundfeltet.

- Dette prosjektet på Visund er et nytt, godt eksempel på nye investeringer som gir økt utvinning fra eksisterende felt. Denne type prosjekter bidrar med store inntekter til fellesskapet og gir muligheter for aktivitet og sysselsetting hos oljeselskapenes leverandører, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).

Visund er et olje- og gassfelt i den nordlige delen av Nordsjøen, ca. 22 kilometer nordøst for Gullfaksfeltet og ca. 140 kilometer vest for Sognefjordens utløp.

Feltet er bygget ut med en halvt nedsenkbar integrert bore-, prosesserings- og boligplattform og kom i produksjon i 1999. Det brønnrammeprosjektet som nå er godkjent gir mulighet for tilkobling av fire nye brønner til Visund-plattformen.

Prosjektet har en estimerte investeringer på om lag 1,45 mrd. kroner. Utvinnbare ressurser er anslått til om lag 11,5 millioner fat oljeekvivalenter. Produksjonsstart er planlagt til tredje kvartal 2018.

Rettighetshavere er Statoil (53,2 prosent), Petoro (30 prosent), ConocoPhillips Skandinavia AS (9,1 prosent) og Total E&P Norge AS (7,7 prosent).

Til toppen