Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utdanning mot fattigdom i Romania

Av: Diana Sacarea, Den norske ambassaden i Bucuresti

I Romania har finanskrisen bidratt til stadig større forskjeller mellom by og land. Barn og unge er langt verre stilt enn voksne. Utdanning er derfor et prioritert satsingsområde for Norges støtte til Romania.

Illustrasjonsfoto.

Romania er et av de fattigste landene i EU. Landet har store utfordringer med å tilby god utdanning og tilfredsstillende sosial- og helsetjenester til barn, uavhengig av sosial, etnisk og økonomisk bakgrunn.

[Bakgrunn: EUs rapport om fattigdom]


En ny rapport fra Eurostat (2013) viser at barn er mer utsatt for fattigdom og for å falle utenfor samfunnet enn resten av befolkningen. Romania er også hjemland for en av de største gruppene av romfolk i Europa. Barn i denne gruppen møter ytterligere hindre for tilgang til utdanning ettersom de vanligvis bor i belastede miljøer, hvor fattigdommen er langt høyere enn landsgjennomsnittet

[Bakgrunn: UNICEFs landomtale av Romania]


Norge støtter den rumenske regjeringens arbeid mot fattigdom. Gjennom EØS-midlene er det satt av 22 millioner euro (om lag 180 millioner kroner).

Den norske støtten har et spesielt fokus på inkludering av romfolk i Romania. Økt tilgang til utdanning i områder med hvor romfolk utgjør en stor minoritet er derfor prioritert. Støtten skal også bidra til å fremme toleranse og flerkulturell forståelse gjennom å bekjempe diskriminering.

Ettermiddagsskoler
Om lag 20 prosent av støtten er øremerket tiltak rettet mot romfolk.

– Vi har omtrent 40 lokalsamfunn i Buzau fylke der mer enn halvparten av befolkningen er romfolk. Barna i disse familiene har dessverre liten eller ingen utdanning. Derfor er vår intensjon å bygge egne sentre med ettermiddagsskoler for å gi barna grunnleggende utdanning, men også ferdigheter til å klare seg i samfunnet og på sikt gjøre noe med sin egen livssituasjon. Disse barna har svært dårlige levekår, og trenger virkelig hjelp, sier Ana Răducanu som er konsulent hos fylkesmannen i Buzau.

Støtten fra Norge gjennom EØS-midlene skal bidra til:

  • Sosiale og pedagogiske tjenester til om lag 7000 vanskeligstilte barn og ungdom i Romania, hvorav minst 40 prosent er romfolk
  • Bedre tilgangen for barn og ungdom til utdanning, inkludert etableringen av pedagogiske sentre i områder med betydelig andel romfolk
  • Oppfølging av 8000 lærere og foreldre fra fattige familier
  • Kurs og opplæring for minst 300 personer som arbeider med utsatte barn og unge
  • Utvikling av strategier og tiltak på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå for å bekjempe diskriminering og intoleranse

Delta i samarbeidsprosjekter
Gjennomføringen av programmet skjer på basis av åpne utlysninger og støtte til enkeltprosjekter. Her kan også norske aktører delta i samarbeid med rumenske partnere. Søknadsfrist er 25. februar og 10. mars 2014. Det oppfordres til samarbeidsprosjekter med partnere som representerer romfolk.

[Les mer: Last ned utlysningstekstene fra denne siden]

[Les mer: Guide til et vellykket partnerskap]


– Vi vil gjerne fortsette med et prosjekt som har gitt gode resultater, nemlig å opprette barnehager for barn med foreldre som har reist til utlandet for å jobbe.  Hensikten er å gi disse barna en god start og samtidig øke myndighetenes bevissthet om utfordringene de står overfor. Jeg er overbevist om at dette programmet vil bidra til et bedre liv for de sårbare gruppene, sier Gabriela Alexandrescu, leder for Redd Barna Romania.

Sammen med rundt 100 representanter for lokale myndigheter, frivillige organisasjoner og andre statlige organer innen barnevernssektoren i Romania deltok hun under lanseringen av det norskfinansierte programmet i Bucuresti tidligere denne uken. 

[Les mer: EØS-midlene - Innsats for romfolk]

Til toppen