Utdanning nøkkel til økonomisk vekst

Utdanning er nøkkelen til bærekraftig økonomisk vekst og økt sosial utjevning, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen på det uformelle utdanningsministermøtet på Kypros.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen deltok på det uformelle utdanningsministermøtet på Kypros. Foto: Thomas Strømme/UD

De europeiske utdanningsministrene utvekslet erfaringer og diskuterte 4. og 5. oktober hvordan videre satsing på utdanning kan hjelpe for å få landene ut av en krevende økonomisk situasjon.

Redusere negative konsekvenser
Kunnskapsministerens uttalelser ble støttet av flere andre ministre og også av den kypriotiske Nobelprisvinneren i økonomi, professor Christopher Pissarides.

- Utdanning kan redusere de negative konsekvensene av den økonomiske krisen, redusere langtidsvirkningene for vekst og støtte opp om en mer robust vekst i fortsettelsen. Derfor er det fornuftig å øke investeringene innen utdanning i økonomiske nedgangstider, sa Pissarides.

Økte leseferdigheter
Det andre temaet for ministermøtet var hva man kan gjøre for å øke leseferdighetene blant Europas befolkning. EU presenterte en rapport som gir en rekke anbefalinger  med gode eksempler fra forskjellige europeiske land. Forbedrete leseferdigheter er ikke bare viktig for den enkelte, men det vil også ha store positive ringvirkninger for samfunnet som helhet og landenes økonomiske utvikling.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen understreket at dette er en utfordring i Norge, og det kom fram at vi ikke er alene om denne utfordringen. Erfaringsutveksling med mange andre land og deling av gode erfaringer på hvordan man kan komme videre, var viktige elementer på møtet.

Konferanse i Oslo
Statsråden la spesielt vekt på utfordringene når det gjelder gutters lesing og frafall fra skoleløpet. Hun vil gjerne at man diskuterer dette videre når hun inviterer de europeiske utdanningsministrene til Norge i desember for å se på integrering av IKT i utdanningen og hvordan IKT kan bli brukt også i den sammenhengen.

Til toppen