Utvidet utdanningssatsing i Sahel

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Norge vil øke sitt engasjement i Sahel-regionen, også innenfor utdanning. Derfor bevilger vi 70 millioner kroner over to år til utdanningssamarbeid med Unicef i Niger og Mali, sier utenriksminister Børge Brende, som i går besøkte Mali.

I 2015 inngikk Norge et samarbeid med Unicef om støtte til utdanning i Niger. Nå utvides samarbeidet til også å gjelde Mali. Regjeringen vil bidra med inntil 70 millioner kroner til utdanning i Sahel for 2016 og 2017, hvorav 50 millioner kroner til Niger og 20 millioner kroner til Mali.

– Den vanskelige humanitære situasjonen i Niger og Mali har gjort at flere hundretusener av barn ikke har mulighet til å gå på skole. FN og bistandsorganisasjoner bidrar til å gi barna i de utsatte områdene et utdanningstilbud. I disse landene, hvor 60-70 prosent av den voksne befolkningen ikke kan lese og skrive, er det helt avgjørende for samfunnsutviklingen at den oppvoksende generasjonen får utdanning, sier utenriksministeren.

I Mali begynner bare 7 av 10 barn i skolepliktig alder på skolen, og mindre enn 60 prosent fullfører grunnskolen. I Nord-Mali står 380 000 barn mellom 7 og 15 år uten skoletilbud, som følge av at konflikten har tvunget mange skoler til å stenge. I Kidal, en av de verst rammede regionene, er rundt 80 prosent av skolene stengt. To av tre voksne maliere er analfabeter. Færre jenter enn gutter får utdanning på grunn av diskriminering og at mange giftes bort unge. Mange tusen barn jobber i gruvesektoren, som hushjelp og i jordbruket, ifølge FN.

– Med over 40 millioner ungdommer uten jobb trenger Sahel-regionen betydelige tiltak for å skape utvikling og stabilitet. Sahel er derfor utpekt som et satsingsområde for norsk utdanningsbistand, sier utenriksminister Brende.

Utdanning i krise og konflikt er et av regjeringens satsingsområder i utviklingspolitikken.