Utdanning styrker demokratiet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utdanning spiller en essensiell rolle for å bidra til demokratiforståelse, og i arbeidet mot radikalisering og ekstremisme. Det var noe av budskapet etter at statssekretær Bjørn Haugstad deltok på konferansen «Securing democracy through education» i regi av Europarådet 11. og 12. april i Brussel.

Foto: FW-B Jean Poucet

Konferansen var en videreføring av Europarådets handlingsplan mot voldelig ekstremisme og radikalisering fra mai 2015. Sammen med mange av Europas utdanningsministre deltok også Europarådets generalsekretær, Torbjørn Jagland, og EUs utdanningskommissær, Tibor Navracsics.

– Å lære barn og unge i dagens Europa verdien av frihet, mangfold, menneskeverd, likhet og rettsikkerhet er helt avgjørende for at de skal vokse opp til å bli borgere som tar del i demokratiet. Dette må begynne tidlig i utdanningsløpet, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad.

Utdanningsministrene ga sin støtte til et nytt hjelpemiddel Europarådet har utviklet etter innspill fra mer enn tusen lærere og fagfolk fra ulike deler av Europa. Dette er en del av Europarådets arbeid mot voldelig radikalisering og terrorisme, og for inkluderende samfunn.

Det nye hjelpemiddelet – som har fått navnet “the Council of Europe Reference Framework of Competences for Democratic Culture” – fastsetter 20 kompetanseområder som er nødvendige for å kunne ta aktiv del i et demokratisk samfunn, og forklarer hvordan disse kan defineres nærmere og måles.

– Det er positivt at vi nå får på plass et hjelpemiddel som kan bidra til at lærere og de som utdanner lærere kan vurdere om utdanningen utvikler elevenes og studentenes demokratiske kompetanse, sier Haugstad.

Les sluttdeklarasjonen fra konferansen.