Utdanning til alle barn

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statsminister Erna Solberg deltok i dag på et møte i regi av UNESCO i New York, for å diskutere hvordan en sikrer at alle barn og ungdom får utdanning.

Statsminister Erna Solberg (til høyre) sammen med UNESCOs generaldirektør Irina Bokova i FN-bygningen i New York 19. juli 2016. (Foto: Statsministerens kontor).

Sammen med lederen for UNESCO, Irina Bokova, diskuterte  statsministeren hvordan en ved hjelp av bedre data kan få mer kunnskap om barn og ungdom som er i fare for å falle utenom i arbeidet med å nå bærekraftsmålene.

– Over 200 millioner barn og ungdommer i verden i dag går ikke på skole. For å kunne nå FNs nye bærekraftmål innen 2030 må de årlige investeringene i utdanning økes betydelig. Økt finansiering er viktig, men vi trenger også bedre kunnskap og data om barn og ungdom som står i fare for å bli utelatt i arbeidet, sier statsminister Solberg.

Utdanning er en hovedprioritet i norsk utviklingspolitikk fordi det er helt avgjørende for å bekjempe fattigdom og oppnå bærekraftig utvikling.

- Regjeringen er på god vei til å nå målet om å doble bistanden til utdanning i løpet av stortingsperioden 2013–2017. Bistand utgjør imidlertid bare en begrenset del. Landene må selv løfte finansiering av utdanning høyere på sin agenda. Sammen må vi utvikle nye partnerskap for å gi barn og unge i alle land
utdanning, sa statsministeren.

Unesco (http://en.unesco.org/) er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, og har bl.a. ansvar for å overvåke utviklingen med tanke på å nå SDG4 – utdanning.

Les statsministerens innlegg her.