Utdrag frå olje- og energiminister Tina Brus kalender for veke 10

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

Tysdag 9. mars

Olje- og energiminister Tina Bru deltek i digitalt arrangement i samband med oppstart av selskapet Northern Lights. For meir informasjon, kontakt pressevakta i OED: info@oed.dep.no, telefon: 415 73 500 (ikkje sms).

Onsdag 10. mars

Olje- og energiminister Tina Bru deltek og held innlegg (digitalt) på Norsk olje- og gass' årskonferanse. For meir informasjon, kontakt pressevakta i OED: info@oed.dep.no, telefon: 415 73 500 (ikkje sms).