Utdrag frå olje- og energiminister Tina Brus kalender for veke 7

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

Måndag 15. februar

Olje- og energiminister Tina Bru deltek på ei høring om Barentshavet sørøst på Stortinget. For meir informasjon, kontakt pressevakta i OED: info@oed.dep.no, telefon: 415 73 500 (ikkje sms).

Onsdag 17. februar

Olje- og energiminister Tina Bru deltek og held innlegg på Energikonferansen til Sparebanken 1. For meir informasjon, kontakt pressevakta i OED: info@oed.dep.no, telefon: 415 73 500 (ikkje sms).