Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 40

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 40, 2020.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide

Måndag 28. september
Kl. 11.00 Utanriksminister Ine Eriksen Søreide har videomøte med Jemen sin utanriksminister.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 16.00 Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på eit virtuelt arrangement om seksualisert og kjønnsbasert vald i konflikt (Sexual and gender-based violence, SGBV). Arrangementet er ein del av FNs høgnivåveke (UNGA 75).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 30. september
Kl. 12.15 Utanriksminister Ine Eriksen Søreide møter Anna Hallberg, Sverige sin nordiske samarbeids- og utanrikshandelsminister. Stad: Parkveien 45, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.00 Utanriksminister Ine Eriksen Søreide er medarrangør på eit virtuelt sidearrangement om hav under FNs høgnivåveke (UNGA 75).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 16.45 Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på den digitale konferansen «Army Summit 2020: Landpower – Past the Pandemic». Sjå meir informasjon på nettstaden til konferansen.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 1. oktober
Kl. 10.00 Utanriksminister Ine Eriksen Søreide møter Anders Giæver og Thomas Giertsen for å vere med på deira podkast. Stad: VG-bygget, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.00 Utanriksminister Ine Eriksen Søreide opnar eit seminar om tilgang til påliteleg informasjon. Stad: OsloMet - storbyuniversitetet

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

Tysdag 29. september
Kl. 10.00 Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har videomøte med lærarar frå Høgskulen på Vestlandet (HVL). Tema er berekraftsmåla i lys av pandemien.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 20.00 Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på digitalt fylkestyremøte i Vestland Kristeleg Folkeparti (KrF).

Pressekontakt: Statssekretær Aksel Jacobsen, 90 55 84 39

Onsdag 30. september
Kl. 19.00 Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på medlemsmøte i Åsane Kristeleg Folkeparti (KrF). Stad: Åsane, Bergen

Pressekontakt: Statssekretær Aksel Jacobsen, 90 55 84 39

Kl. 20.00 Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein held appell og deltek i panelsamtale på det digitale seminaret «Global Freedom Summit». Tema er menneskehandel.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Torsdag 1. oktober
Kl. 08.15 Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein held ei digital gjesteforelesing på Noregs handelshøgskule (NHH). Tema er berekraft og internasjonalt samarbeid.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 18.00 Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på ope møte hjå Samnanger Kristeleg Folkeparti (KrF). Stad: Samnanger

Pressekontakt: Statssekretær Aksel Jacobsen, 90 55 84 39

Statssekretær Audun Halvorsen

Måndag 28. september
Kl. 12.30 Statssekretær Audun Halvorsen møter Jim deHart, USA sin koordinator for Arktis. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Marianne Hagen

Onsdag 30. september
Kl. 13.00 Statssekretær Marianne Hagen deltek på digitalt viseministermøte i Ottawa-gruppa i Verdas handelsorganisasjon (WTO).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02