Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 33

Det kan ­kome endringar i programmet.

Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 14. august
Utanriksminister Børge Brende deltek på Arendalsveka. Han vil mellom anna delta på opninga av Global Outlook konferansen og presentere en rapport om resultata av utdanningsbistanden. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Arendal.

Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022

Tysdag 15. august
Utanriksminister Børge Brende vitjar Tromsø. Han vil mellom anna delta på ein debatt i regi av Arctic Frontiers og halde ein tale ved Universitetet i Tromsø si opning. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Oslo.

Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022

Onsdag 16. august 
Utanriksminister Børge Brende vitjar Trondheim. Han vil mellom anna delta på opninga av NTNU. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Trondheim.

Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 02

Utanriksminister Børge Brende deltek på valkamp i Skien.

Pressekontakt: Politisk rådgivar Bård Ludvig Thorheim, 97 54 51 81

Torsdag 17. august
Utanriksminister Børge Brende deltek på valkamp i Trondheim og på Fosen.

Pressekontakt: Politisk rådgivar Bård Ludvig Thorheim, 97 54 51 81

Laurdag 19. august
Utanriksminister Børge Brende deltek på valkamp i Ålesund. 

Pressekontakt: Politisk rådgivar Bård Ludvig Thorheim, 97 54 51 81

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen 

Måndag 14. august

Kl. 09.00 EØS- og EU-ministeren deltek under opninga av Universitetet i Tromsø, avdeling Harstad Stad: Harstad

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Daniel Sørdahl, 992 50 336

Kl. 14.00 EØS- og EU-ministeren deltek under opninga av Universitetet i Tromsø, avdeling Narvik Stad: Narvik

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Daniel Sørdahl, 992 50 336

Kl. 15.30 EØS- og EU-ministeren deltek på eit næringslivsseminar. Stad: Narvik

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Daniel Sørdahl, 992 50 336

Tysdag 15. august

Kl. 11.00 EØS- og EU-ministeren deltek under opninga av Universitetet i Bodø Stad: Bodø

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Daniel Sørdahl, 992 50 336

Kl. 16.30 EØS- og EU-ministeren deltek i debatt om EØS-avtalen i regi av NHO under Arendalsveka  Stad: Madame Reiersen, Nedre Tyholmsvei 3

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Onsdag 16. august

EØS- og EU-ministeren deltek på seminar om brexit, nordisk samarbeid. EØS-midlene og eksport av villfisk under Arendalsuka. Sjå eigen priv til red.

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Torsdag 17. august

EØS- og EU-ministeren møter offentlege og private aktørar i Kautokeino.

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Daniel Sørdahl, 992 50 336

Fredag 18. – lørdag 19. august

EØS- og EU-ministeren møter næingslivsrepresentantar og politikarar i Loppa

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Daniel Sørdahl, 992 50 336

Statssekretær Marit Berger Røsland

Måndag 14. august

Kl. 12.00 Statssekretær Marit Berger Røsland møter ein delegasjon frå USAs kongress. Stad: Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Tone Skogen

Tysdag 15. august
Statssekretær Tone Skogen deltek på Arendalsveka. Ho vil mellom anna delta på ein paneldebatt om sårbare statar og risiko hos GRID Arendal og ein debatt om utviklingspolitikk i Arendal Kino. Stad: Arendal.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen